CORONAVIRUS COVID-19: update 08/05

Heropstart Mediwet

Vanaf 18 mei zal Mediwet ook de periodieke bedrijfsbezoeken hervatten. Vanaf 11 mei hervatten we de periodieke medische onderzoeken op een veilige manier in onze vaste onderzoekslokalen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent). We vragen dat de werknemer een mondmasker draagt vanaf het moment dat deze de gebouwen van Mediwet betreedt.

Fysieke opleidingen worden voorlopig nog on hold gezet. Mediwet blijft inzetten op webinars voor alle sectoren.

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk spelen sleutelrol bij aanpak coronacrisis

Naar aanleiding van de ongerustheid over de hoge besmettingsgraad met covid-19 in de woonzorgcentra worden zorgpersoneel en bewoners op grote schaal getest. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zetten de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk daar mee de schouders onder. En hun constructieve rol in deze coronacrisis zal de komende weken en maanden duidelijk blijken op de werkvloer van elke organisatie.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: Co-Prev

"Test & Trace" COVID-19

De Belgische overheid maakte onlangs bekend het systeem van 'contactopvolging' of 'tracing' op te starten. Dit om een eventuele opflakkering van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tijdig op te merken en tegen te kunnen gaan.

Maar wat moet u zich hierbij precies voorstellen?

Contactopvolging is een methode waarbij wordt onderzocht met wie een bevestigd COVID-19-patiënt in contact is geweest. Men is immers reeds besmettelijk 2 dagen vooraleer er symptomen optreden. Deze personen met hoog risico contact (de zogezegde nauwe contacten) worden dan aangeraden in thuisisolatie te gaan. Zij mogen enkel het huis verlaten voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…) mits het dragen van een mondmasker. Zij kunnen niet komen werken en telewerk is hier dus ten stelligste aangeraden.

Onder nauwe contacten verstaat men: personen die cumulatief minstens 15 minuten in contact waren binnen een afstand van < 1,5 meter met de patiënt of langer dan 15 minuten in dezelfde kleine ruimte hebben gezeten (huisgenoten). Andere nauwe contacten omvatten het directe fysiek contact, een persoon die in contact is gekomen met lichaamsvloeistoffen (EHBO), een zorgverlener zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medewerking aan contactopvolging is niet verplicht maar er wordt gerekend op de burgerzin en solidariteit van elkeen. Hoe meer contacten men op tijd kan opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen!

Nog vragen hieromtrent? Meer informatie kan u vinden door op contactopvolging en hoog en laag risico contact te klikken. 

Algemene principes betreffende preventieve maatregelen voor ondernemingen

Het is niet altijd zo eenvoudig om duidelijk te weten wat nu de algemene principes zijn betreffende de preventieve maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 voor ondernemingen.

Hieronder kan u een handige leidraad terugvinden:

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

  • Telethuiswerk blijft de norm (indien mogelijk)
  • Waar telewerk niet mogelijk is, nemen de bedrijven de passende maatregelen (social distancing van 1,5 m of minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming)

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”; eventueel aangevuld door:

  • Richtlijnen op sectoraal niveau;
  • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau; en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten:

Telethuiswerk en de regels van social distancing moeten, in de mate van het mogelijke, toegepast worde. Voor meer preventiemaatregelen kan de generieke gids hierboven gebruikt worden als inspiratiebron.

Bron: info-coronavirus.be