CORONAVIRUS COVID-19: update 2/10

Quarantainemaatregelen aangepast vanaf 01/10/2020

Bij de laatste Nationale Veiligheidsraad werden onder andere de regels rond quarantaine aangepast. Tot op heden was de quarantaine vrij lang. Daardoor werd de opgelegde perdiode niet door iedereen goed opgevolgd.

Hier kan u een aangepaste schematische voorstelling vinden van de toe te passen regels in geval u symptomen hebt, in geval u contact had met een positief getest persoon of wanneer u terugkeert uit een rode zone.

Tevens hebben we ons schema “Symptomen corona & quarantaine" en onze folders hoog risico contact en laag risico contact aangepast naar de huidige quarantainemaatregelen. Ook de procedure 'Wat in geval een werknemer positief test op COVID-19' en het bijhorende evaluatiefomulier werden geüpdatet.

U kan deze en andere nuttige COVID-19-gerelateerde documenten ook raadplegen op ons online platform My Mediwet (na inloggen, onder 'Publicaties' - zoekterm: corona)

App 'Coronalert'

Vanaf 30 september 2020 stelt de Belgische overheid de app “Coronalert” ter beschikking van de Belgische burger. “Coronalert” zal de bestaande maatregelen aanvullen en versterken. Door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op COVID-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren.

Rol van Sciensano bij de app

Sinds 18 september 2020 beheert Sciensano ook gegevensbanken die specifieke functies van de contactopsporingsapplicatie (de “Coronalert” App) ondersteunen. Deze gegevensbanken bevatten gepseudonimiseerde gegevens die tijdelijk bewaard worden (maximum 14 dagen). Hierdoor kan een gebruik(st)er van de app zijn/haar testresultaten opvragen en anonieme waarschuwingen over besmettingsrisico’s verspreiden. Het is de gebruiker van de app zelf die bepaalt of er daarbij gegevens worden uitgewisseld. Meer informatie over het type gepseudonimiseerde gegevens, de doelstellingen van de gegevensuitwisseling en de bewaartermijnen is beschikbaar in de privacyverklaring. De “Coronalert” app is een dienst die wordt aangeboden door de deelstaten.

Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor:

  • de ontwikkeling
  • de beschikbaarheid
  • het praktisch gebruik en
  • het design van de contactopsporingsapplicatie.

Wat heeft de huisarts hiermee te maken?

Wanneer de huisarts een COVID-19-test voorschrijft, zal hij u vragen of u “Coronalert” gebruikt. Is dat het geval? Klik dan in de app de knop ‘Genereer de code’ aan. De app vraagt dan of u symptomen heeft en zo ja, wanneer deze begonnen zijn. Uw huisarts kan u helpen deze vragen te beantwoorden op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek dat hij uitgevoerd heeft. De app toont dan de testcode en de datum van start besmettelijkheid. Die testcode en datum van besmettelijkheid vult de arts nu in, in het gebruikelijke eformulier ‘Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2-’. Dit bevat nu drie extra velden voor informatie over de app:

  • Identificatiecode “Coronalert”: De code van 17 cijfers, die door de applicatie van de patient gegenereerd wordt.
  • Datum besmettelijkheid “coronalert”: Datum van besmettelijkheid, te lezen op hetzelfde scherm.
  • Heeft een waarschuwing hoog risico contact ontvangen via coronalert-app? (ja/nee)

U kan de app hier downloaden. U vindt er ook meer informatie rond de werking ervan.

Bron: Sciensano