CORONAVIRUS COVID-19: update 02/11

Ministerieel Besluit 01/11/2020

Met het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 zijn een aantal regels aangepast of nieuw ingevoerd.

Zo is rond thuiswerk nu bepaald:

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.”

Hou er dus rekening mee dat u uw werknemers een attest of ander bewijsstuk moet bezorgen, waaruit de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats blijkt.

Nieuw is ook dat u als bedrijf een contactpersoon moet aanduiden en bekendmaken, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.