CORONAVIRUS COVID-19: update 29/01

Verklaring op eer bij essentiële reizen in coronatijden

Sedert 27 januari 2021 zijn de regels met betrekking tot niet-essentiële reizen naar het buitenland verscherpt. Tot die datum werden buitenlandse reizen afgeraden. Vanaf 27 januari 2021 zijn buitenlandse reizen verboden voor wie zijn hoofdverblijfplaats in België heeft. Uitzonderingen zijn mogelijk. Bij iedere buitenlandse reis dient een verklaring op eer ingevuld te worden. Indien de reis een frequent en repetitief karakter heeft, kan een verklaring op eer voor een langere periode volstaan. Weliswaar dient voor elk type verplaatsing een andere verklaring op eer te worden ingevuld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële reizen. Onderstaande reizen worden als essentieel beschouwd:

 • Reizen om professionele redenen;
 •  Reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies; 
 •  Reizen omwille van dwingende gezinsredenen; 
 • Reizen omwille van humanitaire redenen; 
 • Reizen die studiegerelateerd zijn; 
 • Reizen als onderdeel van het dagdagelijks leven van grensgemeenten en grensregio’s;
 • Reizen om zorg te dragen voor dieren;
 • Reizen in het kader van juridische verplichtingen;
 • Reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • Reizen in het kader van een verhuizing;
 • Doorreizen.

Opgelet! Dit vervangt het invullen van het Passenger Location Form (PLF) of het Business Travel Abroad (BTA)-formulier niet, evenals de geldende quarantaine- en testingmaatregelen. Je kan de verklaring op eer hier terugvinden.

Bron: https://www.info-coronavirus.be