De Wet Welzijn viert haar 25-jarig bestaan!

De afgelopen 25 jaar is de regelgeving inzake welzijn op het werk voortdurend in ontwikkeling geweest om de arbeidsrisico's te verminderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 25-jarig bestaan. Deze wet vormt, samen met haar uitvoeringsbesluiten, de basis van de reglementering over veiligheid en gezondheid op het werk.

Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • de integratie van nieuwe gebieden zoals musculoskeletale aandoeningen (MSA) en psychosociale risico's (PSR)
  • de hervorming van de preventiestructuren (preventiediensten, opleiding van preventieadviseurs, enz.)
  • Aanpassing aan de snelle veranderingen in de arbeidswereld (new way of working, telewerk, vergrijzing van de werknemers, enz.)

In 2021 is duidelijk geworden dat ondernemingen die deze regelgeving correct hebben toegepast, veel sneller op de COVID-19-crisis hebben kunnen reageren en de nodige procedures en preventiemaatregelen hebben kunnen toepassen.

Bron: werk.belgie.be & BeSWIC