CORONAVIRUS COVID-19: Update 18/02

Februariversoepelingen

Vanaf 18 februari 2022, staat de coronabarometer niet langer meer op rood, maar wijst de pijl naar het oranje. Er volgen dus een aantal versoepelingen op het vlak van coronamaatregelen.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondneusmasker meer dragen. Het sluitingsuur in de horeca verdwijnt, het nachtleven kan weer open, publieksevenementen zijn weer toegelaten,… Maar welke gevolgen hebben deze versoepelingen op de activiteiten op de werkvloer en in de bedrijven?

Om te beginnen is het telewerk niet meer verplicht. Het blijft echter wel nog steeds aanbevolen om waar mogelijk toch te telewerken.

En wat met het mondneusmasker? Dit blijft nog steeds noodzakelijk op de werkvloer in die situaties waar de sociale afstand van 1,5 meter niet nageleefd kan worden. Ook horecapersoneel moet nog steeds een mondneusmasker dragen. Zij hebben immers constant contact met anderen en kunnen zo het virus gemakkelijk doorgeven. Dezelfde redenering is er voor contactberoepen en in de zorg. In deze sectoren moeten zowel de werknemers als de klanten/patiënten een mondneusmasker dragen.

Er kan vanaf nu ook weer fysiek vergaderd worden, al blijven het respecteren van de afstand en een goede ventilatie zeer belangrijke parameters om besmettingen te voorkomen. Het is dus geenszins de bedoeling te vergaderen in een overvolle en afgesloten zaal.

Ook teambuildings mogen terug. Maar ook hier is het belangrijk om afstand te bewaren. Het blijft dus aangeraden om, waar mogelijk, dergelijke activiteiten buiten te organiseren. Indien deze toch binnen doorgaat, dient opnieuw rekening te worden gehouden met afstand en ventilatie. En dus blijft ook het mondneusmasker noodzakelijk als de afstand niet gerespecteerd kan worden.

In deze nieuwsbrief kan u, in afwachting van een nieuwe versie van de generieke gids, onze aangepaste documenten (preventiemaatregelen, checklist preventiemaatregelen & voorbeeldrisicoanalyse) terugvinden.