Gezondheidstoezicht volgens de codex over het welzijn op het werk

Antwerpen05/10/2021 08:30 - 12:300 / 5Inschrijven

Omschrijving

Tijdens deze opleiding bespreken we de wettelijke maatregelen inzake het gezondheidstoezicht op de werknemers. We zoomen in op de verschillende types van het preventief gezondheidstoezicht op de werknemers, alsook op het re-integratieonderzoek van arbeidsongeschikte werknemers, het onthaal van nieuwe werknemers, de maatregelen inzake bijzondere werknemerscategorieën (moederschapsbescherming, jongeren, stagiairs, uitzendarbeid), de bepalingen rond de organisatie van eerste hulp en maatregelen bij biologische agentia.

Deze opleiding is dezelfde als module 3 uit de basisopleiding Preventieadviseur niveau 3.

Praktisch

Schrijf u vandaag nog in: €190 of 1,6 PE per deelnemer (vrijgesteld van BTW). Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs.

Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd. Bij minder dan 6 deelnemers zijn wij genoodzaakt de opleiding te annuleren.