Basisopleiding Hulpverlener - BLENDED LEARNING

Antwerpen04/11/2021 08:30 - 16:308 / 10Inschrijven
Gent02/11/2021 08:30 - 16:306 / 9Inschrijven

Omschrijving

In de codex over het welzijn op het werk wordt vermeld dat in bedrijven van de categorie A, B en C een voldoende aantal hulpverleners aanwezig dient te zijn zodat gedurende de ganse arbeidsduur een degelijke eerste hulp kan worden verleend.

Het aantal aanwezige hulpverleners wordt door de werkgever bepaald na advies van de preventieadviseur arbeidsarts en het CPBW, in functie van de activiteiten, de resultaten van de risicoanalyse en het aantal werknemers. Er dient tevens een voldoende spreiding te zijn voorzien.

Inhoud

Blended learning houdt in dat de kandidaat-hulpverlener de nodige theoretische kennis via geanimeerde online e-learningmodules vergaart, in eigen tempo en op een tijdstip naar keuze. Dit doen we met behulp van ‘game based learning’ ontwikkeld door Play it Safe.

Na het succesvol doorlopen van de online modules, volgt een interactieve praktijkdag om de opgedane kennis in de benodigde vaardigheden om te zetten. In dit praktijkgedeelte werken we met verschillende didactische werkvormen. De technieken m.b.t. reanimatie, wondverzorging, verbanden aanleggen en andere praktische vaardigheden zullen hierbij ruimschoots aan bod komen. Na deze opleiding kan u zich een beeld vormen van de meest voorkomende noodsituaties. U bent getraind in hoe u in dergelijke situaties een juiste eerstehulpverlening kan toedienen.

Wanneer de kandidaten bij het afsluiten van de praktijkdag via een eindevaluatie hebben aangetoond dat zij voldoende competent zijn, ontvangen zij het officiële, erkende getuigschrift van hulpverlener.

Praktisch

Schrijf u vandaag nog in: €275 of 2.5 PE per deelnemer (vrijgesteld van BTW). Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drank gedurende de opleiding.

De online modules doorloopt u op eigen tempo. De data die bij deze opleidingen weergegeven worden zijn de interactieve praktijkdagen om de opgedane kennis in de benodigde vaardigheden om te zetten.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

  1. Het kan 1 tot 3 dagen duren alvorens u per mail de link naar het online learning platform ontvangt. Deze link blijft actief gedurende één jaar. Ook na het voltooien van de opleiding kan u voor de rest van het jaar verder online blijven oefenen.  
  2. U ontvangt 1 maand op voorhand een herinneringsmail aan de aankomende praktijkdag. Op die manier kan u zichzelf klaarmaken om met volle kennis en goesting deel te nemen aan deze leerrijke en interactieve dag waarin u uw kennis toepast in de praktijk.
  3. Voor voldoende theoretische bagage dient u voor elke module minstens 2 sterren te behalen alvorens te kunnen deelnemen aan de praktijkdag!

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent deze opleiding in regio Gent kan u contact opnemen met Manu Terneus via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Voor meer informatie omtrent deze opleiding in regio Antwerpen kan u contact opnemen met Guido De Vetter via guido.devetter@mediwet.be.

U kan ook een mail sturen naar opleiding@mediwet.be.