Preventie van alcohol, drugs en andere middelen op de werkvloer

Gent13/05/2024 13:00 - 16:300 / 12Inschrijven

Omschrijving

De kans bestaat altijd dat één van uw medewerkers onder invloed naar het werk komt. Wij denken daarbij niet alleen aan alcohol, maar ook aan andere (il)legale middelen. CAO 100 schetste in 2009 een algemeen kader waarbinnen ondernemingen hun beleid vorm konden geven. Destijds werd er vaak geopteerd voor een algemene beleidsverklaring zonder meer. Maar wat te doen indien u merkt dat er toch nood is aan duidelijke regels en de handvaten van een concrete procedure ontbreken?

Inhoud

In deze opleiding zetten we u graag op weg naar een bedrijfseigen beleid.

Mogen werknemers een pintje drinken in hun middagpauze? Op vrijdag is er nog een drink na het werk, moet ik hier als werkgever bijzondere maatregelen nemen? Mijn werknemer geeft aan cannabis te gebruiken in het weekend, moet ik dit zomaar tolereren?
We starten met een oefening om een kernconcept van deze opleiding te duiden: wanneer is een sprake van (werkgerelateerd) problematisch middelenmisbruik? In welke situaties is het raadzaam om een stappenplan te volgen en hoe pak ik dit in de praktijk het best aan?
We zoomen concreet in op de vier pijlers van een uitgewerkt alcohol-, drugs- en middelenbeleid: regels en procedures, vorming, voorlichting en hulpverlening. We geven ook voorbeelden van elke van deze pijlers.
Tot slot lichten we ook een blauwdruk van een beleid toe, dat alleszins al de basis zal leggen om, in samenspraak met de diverse stakeholders binnen uw organisatie, een eigen beleid uit te werken.

Praktisch

In 2024 bedraagt de prijs voor deze opleiding € 219,30 of 1,6 PE per deelnemer (vrijgesteld van BTW). Alle documentatie is inbegrepen in de prijs evenals de drank gedurende de opleiding.

We voorzien maximaal 12 deelnemers per sessie. Bij minder dan 6 deelnemers zijn we genoodzaakt de opleiding te annuleren. Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.

Deze opleiding mag worden aanzien als een opleiding in het kader van de voortdurende bijscholing van een Preventieadviseur. Wenst u meer dan 6 personen in te schrijven voor deze opleiding? Vraag dan gerust een incompany opleiding aan. We bekijken graag de mogelijkheden. Voor meer informatie over deze opleiding kan u mailen naar psychosoc@mediwet.be.