33ste Dag van de Preventieadviseur

Re-integratie langdurig arbeidsongeschikte werknemers & bijzondere procedure medische overmacht

Beste preventieadviseur, HR-verantwoordelijke, werkgever,
Beste klant,

Donderdag 27 april gaat onze eerstvolgende DAG VAN DE PREVENTIEADVISEUR door. Het centrale thema: de nieuwe wetgevingen rond re-integratie van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer en de bijzondere procedure medische overmacht.

We zijn er ons allemaal van bewust dat de langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval een hoog prijskaartje heeft voor de verschillende partijen: werkgever, sociale zekerheid en maatschappij. Uiteraard heeft dit ook een grote impact op de werknemer: verlies van inkomsten, vermindering van sociale contacten, mogelijk nog meer gezondheidsproblemen,…

Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om het werk te hervatten. Bijgevolg is het van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan.

Tijdens deze namiddag wordt de nieuwe wetgeving rond de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers toegelicht,  alsook de bijzondere procedure van medische overmacht.

Nadien maakt u kennis met de online tool Mindlab, ontwikkeld om mentaal welzijn beter te begrijpen en te helpen verbeteren. Tot slot wordt ook vanuit een ergonomisch perspectief toegelicht welke maatregelen zinvol zijn om re-integratie te bevorderen en uitval te voorkomen.

Programma

12.00u: Onthaal met broodjes

13.00u: Warm welkomstwoord

13.05u: Re-integratie en medische overmacht – toelichten van de nieuwe wetgeving

Dr. Katrien De Blauwe, arbeidsarts Mediwet

13.55u: Wat zijn de juridische gevolgen van de nieuwe wetgeving?

Sophie Verbrugghe, jurist Sodalis

14.25u: Pauze

14.45u: Werken aan mentale gezondheid met Mindlab. Toelichting en demo online programma.

Jan Lazeure, Mindlab

15.20u: Hoe voorkomen dat werknemer (opnieuw) uitvalt met overbelastingsletsels?

Hermien Matthys, preventieadviseur niv. 1/ergonomie en coördinator team specialisten Mediwet

16.00u: Netwerkdrink

Praktisch: Wat? Waar? Wanneer? Hoe?

Wij organiseren dit interactieve contactmoment op donderdag 27 april van 12u tot 16u30 in de fijne setting van Brouwerij Haeseveld, Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Gent.

We ontvangen u graag vanaf 12u voor een lichte lunch. Indien u hieraan wenst deel te nemen, vragen wij u deze optie aan te vinken bij inschrijving.

Om 13u geven we de aftrap en duiken we in de verhalen van onze sprekers. Om 16u sluiten we het inhoudelijke gedeelte af en nodigen we u graag uit voor een netwerkdrink.

Wees van de partij

Wij kijken alvast uit naar uw aanwezigheid en hopen u te mogen verwelkomen op onze studie- en netwerknamiddag. Deze infonamiddag is kosteloos en voorbehouden voor onze klanten.

U ontvangt onmiddellijk een bevestigingsmail van uw inschrijving.