Workshop JAP/GPP te Mediwet Gent

Plaats:Mediwet Gent
Opvoedingstraat 143,
9000 Gent
Datum:
14.09.201813:00 - 15:00
Kostprijs:€ 59,83 per persoon
Preventie-eenheden:0.50 per persoon
Taal:Nederlands
Voeg toe aan uw Google Kalender

Omschrijving

Ondernemingen mogen volgens de wet welzijn niet wachten tot zich ongevallen voordoen om preventiemaatregelen te nemen, maar moeten proactief een preventiebeleid opstellen.

De reglementering legt werkgevers op om preventieacties en maatregelen voortvloeiend uit de risicoanalyse, te structureren en te vertalen in twee plannen:

  1. Het globaal plan legt de grote lijnen vast van het preventiebeleid, voor een termijn van vijf jaar.
  2. Het jaarlijks actieplan geeft ieder jaar een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen weer die dat jaar moeten worden gerealiseerd.
    Het ontwerp van het jaaractieplan moet ieder jaar voor 1 november voor het komend werkjaar voor advies voorgelegd worden aan het comité PBW. (Ten laatste op voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan het dienstjaar waarop dat betrekking heeft.)

 

Inhoud

In deze workshop wordt u praktisch begeleid om deze documenten op te maken.

Inschrijven is momenteel niet meer mogelijk voor deze sessie. Graag verwittigd worden indien er een plaats vrijkomt? Reserveer dan uw plekje op de wachtlijst via info@mediwet.be