Over Mediwet - Wie zijn wij

MEDIWET is een Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk, door de overheid erkend, om de opdrachten bepaald in de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten van 1998 te vervullen voor haar aangesloten leden. Deze leden-bedrijven situeren zich in het ganse Vlaams landsgebied waarvoor Mediwet is erkend als externe dienst.

MEDIWET wil zijn plaats tussen de andere externe diensten handhaven als een ongebonden, pluralistische en intersectoriële dienst, die het klantvriendelijk imago hoog in het vaandel draagt. Dit betekent dat men correct werkt en uitvoert wat met de klant is afgesproken. Een optimale samenwerking met de aangesloten werkgever wordt gegarandeerd door de contractuele bepalingen, de inzet van haar medewerkers en een goed georganiseerd klachtenbeheer. Om een continue kwaliteit te verzekeren streeft men intern naar een voortdurende verbetering qua organisatie en middelen. Als externe dienst streeft Mediwet een systeem van integrale kwaliteitszorg na.

Gezien de Wet Welzijn, hoort Mediwet, externe dienst preventie en bescherming, bedrijven bij te staan in het implementeren van een dynamisch risicobeleid. De risico's binnen een onderneming situeren zich op het vlak van arbeidsveiligheid, brand, gezondheid, ergonomie, hygiëne, milieu en psychosociale factoren.

Mediwet is opgesplitst in twee afdelingen: de afdeling medisch toezicht en de afdeling risicobeheersing.
*De afdeling medisch toezicht heeft als hoofdtaak het uitvoeren van het gezondheidstoezicht van onderworpen werknemers. Deze taak wordt aangevuld met bedrijfsbezoeken, het bijwonen van het comité voor preventie en bescherming op het werk  en  het bepalen van de gezondheidsrisico's. Daarnaast worden ook spontane raadplegingen uitgevoerd voor alle werknemers. Mediwet staat ook in voor de toediening van de wettelijk verplichte vaccinaties. Meer uitleg over de soorten onderzoekingen vindt u hier.
*De dienst risicobeheersing staat u bij in alle facetten van het preventiebeleid zoals bepaald in de Wet Welzijn: arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne en psychosociaal welzijn. Voor elk van deze deelgebieden is binnen Mediwet een specialist aanwezig. De diensten die de afdeling risicobeheersing aanbiedt bestrijken het continuüm van advies geven, het uitstippelen van een dynamisch risicobeleid tot het begeleiden bij de uitvoer van de taken in verband met de welzijnswet.

Mediwet is erkend voor het  verstrekken van de opleiding EHBO en de basisopleiding voor preventieadviseurs. De bedrijven kunnen o.a. via de ondernemerschapsportefeuille tegemoetkoming aanvragen.

Zoeken op Mediwet