Medisch toezicht

De bepalingen in Boek I, titel 4 uit de Codex van 28 april 2017 betreffende het medisch toezicht, hebben tot doel de gezondheid van de werknemers te behouden en te bevorderen door risico’s te voorkomen. Aan de hand van zijn risicoanalyse stelt de werkgever een lijst op van de werknemers die periodiek een gezondheidsbeoordeling dienen te krijgen. De werkgever dient deze lijst van onderworpen werknemers voor te leggen aan de preventieadviseur-arbeidsarts, voor advies en bij het jaaractieplan te voegen.

Contacteer ons voor meer info

Verschillende onderzoeken

Verschillende onderzoeken

Naast de periodieke gezondheidsbeoordeling, zijn er nog andere verplichte onderzoeken voor onderworpen werknemers.

Voorafgaand aan de tewerkstelling moet de werkgever de werknemer op gezondheidsbeoordeling laten gaan, alsook bij werkhervatting na afwezigheid van meer dan 4 weken na ziekte, ongeval of bevalling. Daarnaast voorzien we, indien van toepassing, gepast gezondheidstoezicht bij zwangere of borstvoedinggevende vrouwen, jongeren, mindervaliden, stagiairs en interims. Daarenboven kan elke werknemer een spontane consultatie aanvragen bij de arbeidsgeneesheer of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Bij langdurige afwezigheid kan er een re-integratieonderzoek worden opgestart door de werkgever, -nemer, de behandelend arts of de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Mediwet kan bovendien een geneeskundige schifting uitvoeren en vaccinaties toedienen.

Lees meer
Verplichte functies

Verplichte functies

Voor volgende 4 categorieën werknemers is het medisch toezicht verplicht:

  • veiligheidsfunctie: bvb. heftruckchauffeur;
  • functie met verhoogde waakzaamheid: bvb. operator automatische installaties;
  • activiteit of werkpost waarbij het risico bestaat op blootstelling aan fysische, biologische, of chemische agentia, ergonomische of psychosociale belasting;
  • andere categorieën zoals zwangere of borstvoedinggevende vrouwen, jongeren, mindervaliden, stagiaires en interims.
Lees meer
Re-integratie

Re-integratie

Bij een langdurige afwezigheid van een werknemer is het niet evident om de arbeidsongeschikte werknemer terug te laten integreren in het bedrijf. Mediwet ondersteunt u graag in het opstarten van het re-integratietraject. Kom meer te weten over de mogelijke stappen in dit traject en wat dit precies inhoudt voor u en uw werknemer.

Lees meer
Rol arbeidsarts

Rol arbeidsarts

De taken van de arbeidsarts bij Mediwet zijn preventief, vandaar preventieadviseur-arbeidsarts. Hij is geen behandelend arts, controlearts, adviserend arts van de mutualiteit, gezondheidsinspecteur of arts-arbeidsinspecteur.

Lees meer
Vaccinaties

Vaccinaties

In bepaalde omstandigheden is het aangeraden om ingeënt te worden. Indien werknemers vaak in contact komen met vuile aarde of metalen is het aangeraden om gevaccineerd te worden tegen Tetanus. Door een gebrekkige hygiëne of het in contact komen met besmet bloed, loopt u risico op het Hepatitis-virus.

Naast deze vaccinaties kan u uw werknemers ook laten inenten tegen de griep.

Lees meer
Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs dat verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Deze bekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de ‘code 95’ bij de betrokken categorieën.

Lees meer

Vragen of onduidelijkheden?

Contacteer ons