In de kijker

Rekeningnummer Mediwet bij KBC

Mediwet beschikt over een rekeningnummer bij KBC-bank. Graag vragen wij hierop uw betalingen te willen uitvoeren. Hier kan u het attest bevestiging van de identiteit van de rekeninghouder raadplegen.

_MG_6757_bewerkt.jpg

32ste Dag van de Preventieadviseur

Donderdag 9 juni 2022 was er -eindelijk- nog eens een fysieke versie van onze Dag van de Preventieadviseur. Dit opleidingsmoment werd georganiseerd in de inspirerende omgeving van de Verbeke Foundation in Kemzeke. Thema deze keer was 'Hybride werken: uitdagingen en opportuniteiten'.

Heel wat interessante sprekers passeerden die namiddag de revue. Zo namen Nathalie Poelaert (Sodalis) en Tom Laureys (Mediwet) telewerk juridisch onder de loep. Valerie Jacqmain (TICkA) had het dan weer gepassioneerd over de stelling of hybride werken ons al dan niet tot een flexibeler brein noodzaakt. Raf D'Haen (Aquafin) en Min Huet (Aquafin) namen ons mee voor een tocht door het vernieuwde welzijnsbeleid binnen Aquafin. En onze eigen collega's Caroline Lanckriet en Hermien Matthys deelden tal van psychosociale en ergonomische tips bij de implementatie van hybride werken.

Leuke extraatjes waren er onder de vorm van het muzikaal intermezzo 'Energizer' o.l.v. Tom Johnson van het Zuidgeluid en een geleide wandeling doorheen de Verbeke Foundation.

Alweer een geslaagde editie van onze Dag van de Preventieadviseur!

Dr. Wim Van Hooste aan het schrijven

Naast de huidige gezondheidscrisis (cfr. COVID-19) waar we vandaag dagelijks mee geconfronteerd worden, zijn er ook andere gezondheidsrisico's die de kop kunnen opsteken.

Het goede weer en de verspoeling van de maatregelen van de Veiligheidsraad laten ons toe om de beentjes te strekken en een frisse wandeling te maken in het bos of elders. Maar in dat groen en in dit seizoen kunnen teken geduldig wachten op een voorbijganger. Benieuwd naar dat kleine beestje, de verschillende ziektes dat het kan veroorzaken en de do's en don'ts bij het verwijderen van teken? Lees dan het volledige artikel dat verschenen is in PreventFocus van april 2020 hier.

De neus, keelholte en de luchtwegen krijgen vandaag de dag meer onze aandacht. Maar naast het coronavirus zijn er ook andere mogelijkheden die deze lichaamsdelen kunnen aantasten. Pneumokokken zijn micro-organismen in de neus of keelholte die diverse ziektebeelden waaronder een acute oorontsteking, sinusitis, bronchitis en pneumonie kunnen veroorzaken. Talrijke studies tonen aan dat een ontsteking van een longkwab veroorzaakt door de pneumokok, een beroepsziekte is bij lassers. Ontdek meer over het vaccin en deze ziekte in het artikel van PreventFocus van mei 2020 hier.

"Zoekt u op hete zomerdagen vruchteloos naar verkoeling? Bedenk dan dat meer dan 6000 mensen in ons land werken bij temperaturen tot min dertig graden. België is immers groot in diepvries: niet minder dan de helft van alle Europese ingevroren groenten en fruit komt uit West-Vlaanderen, en we zijn wereldkampioen diepvriesfrieten."

Lees hierboven het volledige artikel waaraan onze arbeidsarts, Dr. Wim Van Hooste, heeft bijgedragen. We zijn trots op het resultaat.

Bron: Knack september 2019, www.knack.be

Nagelstudiotechnici worden dag in dag uit blootgesteld aan diverse chemische stoffen met een diversiteit aan mogelijke gezondheidseffecten. Besteed dus voldoende aandacht aan de te nemen preventiemaatregelen. Dr. Wim Van Hooste van Mediwet heeft het artikel ‘Beroepsrisico’s in nagelstudio’s' mogen schrijven. Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift preventFocus van juni 2019. Op het resultaat mogen we trots zijn!

Lees hierboven meer over deze risico’s.

Meer informatie over preventFocus? Raadpleeg de website www.prevent.be.

Werken in de haven brengt verschillende risico’s met zich mee, waaronder het risico lawaai. Gehoorbescherming is daarom cruciaal. Dr. Karel De Raedt en Dr. Micheline Bekaert van Mediwet hebben samen de krachten gebundeld met Dr. Hannah Keppler voor het artikel 'Gehoorbescherming in de Antwerpse haven: Otoplastieken in kaart'. Dit artikel is verschenen in het Vakblad Arbo, editie 11/2018, Vakmedianet. We mogen trots zijn op het resultaat!

Lees hierboven meer over deze moderne gehoorbeschermingstechniek.

Meer informatie over Arbo? Raadpleeg de website www.vakmedianet.nl

De herfst is gearriveerd, de winter in aantocht. De dagen worden kouder. Werknemers die binnen of buiten geregeld in de koude moeten werken, vragen best aan de werkgever welke preventieve maatregelen er kunnen genomen worden om onderkoeling tegen te gaan. De koudebelasting op de werkplek wordt daarbij best in kaart gebracht. Dr. Wim Van Hooste zijn artikel rond deze thematiek is gepubliceerd in preventFocus van oktober 2018. Wij zijn alvast trots op het resultaat.

Kom meer te weten over de Java-applet om gemakkelijker de ISO-norm 11079 na te leven.

Meer informatie over preventFocus? Raadpleeg de website www.prevent.be.

27DagvdPA3.jpg

27ste Dag van de Preventieadviseur

Traditiegetrouw zet Mediwet tweemaal per jaar een Dag van de Preventieadviseur op poten. Voor de 27ste keer op rij organiseerde Mediwet dit najaar de Dag van de Preventieadviseur zowel in Gent, als in Antwerpen. Bij deze editie lag de focus op de rol van de hiërarchische lijn in het welzijnsbeleid.

We mochten voor deze editie opnieuw boeiende sprekers verwelkomen, die hun ervaringen in dit kader op een begrijpelijke manier aan het publiek brachten.

De kick-off was voorzien in Gent op 24 september. Ons diensthoofd risicobeheer fietste samen met de 100 aanwezigen door het thema en de wetgeving hierrond. Een goede basis, waarop de andere sprekers konden voortbouwen. De preventieadviseur bij de gemeenschappelijke preventiedienst van de haven van Antwerpen en directieadviseur van CEPA lichtte vanuit zijn praktijkervaringen de rol van de hiërarchische lijn bij het creëren en behouden van een veiligheidscultuur toe. Op de vele vragen die in zijn richting werden afgevuurd, kwam telkens een boeiend, gevat antwoord. Onze volgende spreker, een Chief Safety Monkey, ging omwille van een onvoorziene technische storing in de zaal, improviserend verder over het onderwerp. Desalniettemin werd de uiteenzetting van deze “freestyler”, zoals hij zichzelf noemde, geapprecieerd en zorgde hij voor veel interactie met de aanwezigen. Onze laatste spreker van de infonamiddag, een advocaat-counsel bij Claeys & Engels, besprak aan de hand van enkele juridische cases, de wetgeving en de aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn. Voor de aanwezige zaakvoerders, preventieadviseurs en HR-verantwoordelijken een uitgelezen kans om hun rechtskundige situaties op tafel te leggen. Een stevige afsluiter van deze editie in Gent.

In dezelfde week werd ook het startschot gegeven voor de Antwerpse editie. Na de presentatie van ons diensthoofd risicobeheer, kreeg een freelance preventieadviseur van Sheq-Consult het woord. Hij nam de aanwezigen mee een boeiende reis van het veilig ‘moeten’ werken naar het veilig ‘willen’ werken en zoomde in op het meten van de veiligheidscultuur. Met een focus op hardware, software en mindware kreeg zijn veiligheidscultuur meer betekenis. Daarnaast bekeek hij hoe deze nog verbeterd kan worden aan de hand van de Behaviour Based Safety BBS. Om zijn presentatie te beëindigen lichtte hij nog de rol van de hiërarchische lijn in de veiligheidscultuur toe. Onze volgende spreker is preventie-consultant en sprak over hoe een leidinggevende kan ‘lijden’ als het om preventie gaat. Samen met de aanwezigen bekeek hij hoe alles makkelijker is in theorie dan in praktijk. De laatste spreker is medewerker bij het advocatenkantoor Claeys & Engels. Net zoals bij zijn collega die tijdens de editie in Gent kwam spreken, ging zijn presentatie over de wetgeving en de aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn, begrijpbaar uitgelegd aan de hand van juridische cases.

De aanwezigen en wijzelf waren zeer tevreden over de inhoud van deze Dag van de Preventieadviseur. De presentaties en contactgegevens van de sprekers staan op ons klantenplatform My Mediwet. Bij vragen mag u steeds contact met hen of met ons opnemen. We hopen u alvast te mogen verwelkomen op onze volgende editie in februari 2019!

FotoPrenne.jpg

Mediwet aanwezig op de 45ste en 47ste editie van Prenne

In 2018 was Mediwet tweemaal present op het groot bijscholings- en netwerkevenement Prenne. Dit evenement wordt vier keer per jaar georganiseerd door Prebes. Mediwet werd gedurende twee edities vertegenwoordigd door verschillende van onze medewerkers. Onze arbeidsartsen gaven de deelnemers nieuwe inzichten over recente onderwerpen mee. Aanvullend was het commercieel team op de vakbeurs aanwezig om onze klanten en geïnteresseerden te begroeten en vragen te beantwoorden. Dit bijscholingsevenement is tevens hét evenement bij uitstek om onze arbeidsartsen en preventieadviseurs nieuwe denkwijzen te laten verwerven en up-to-date te blijven met nieuwe praktijken en wijzigingen.

Op de 45ste editie in Leuven sprak Dr. Wim Van Hooste de deelnemers toe over een hot topic-item, letterlijk. De focus van zijn uiteenzetting lag op ‘werken in de warmte’. De verschillende facetten die van belang zijn bij de evaluatie van hittestress kwamen aan bod: het thermisch (dis)comfort, gezondheid en welzijn, preventieve maatregelen, risicoanalyse, regelgeving en veel meer.

Naast thermische factoren dient de werkgever tevens de andere aspecten van het welzijnsbeleid in kaart te brengen. Het psychosociaal welzijn in een onderneming vraagt tegenwoordig steeds meer aandacht. Een degelijk re-integratiebeleid zorgt voor een goede aanvulling van het psychosociaal beleid in uw onderneming. Dr. Anne-Marie De Smet en Dr. Karel De Raedt sprongen daarom een jaar terug in de tijd om de omzetting van de re-integratiewetgeving in de praktijk te evalueren. Voor vele bedrijven is dit nog steeds onbekend terrein en daarom interessant om in te zoomen op de positieve perspectieven én de valkuilen. Aan de hand van cijfers en concrete voorbeelden werden de eerste ervaringen toegelicht. In de hoop dat deze situaties als een inspiratiebron kunnen dienen voor het re-integratiebeleid van de deelnemers.

Later dit jaar ging de 47ste editie door in Edegem waar Dr. Wim Van Hooste zich toelegde op moederschapsbescherming op de werkvloer. Voor alle werkzaamheden waarbij zich een risico voor een zwangerschap of tijdens de borstvoedingsperiode kan voordoen, dient de werkgever dit risico te analyseren. Daarnaast moet hij bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden, zijnde een werkaanpassing of een schorsing van de arbeidsovereenkomst. Tijdens deze presentatie werd dieper ingegaan op het maken van deze risicoanalyse en werd een interessante infobrochure voor hun medewerkers uitgedeeld.

We mogen besluiten dat deze edities leerrijke momenten waren voor zowel de deelnemers als onze medewerkers. We kijken alvast uit naar volgend jaar, waarbij we weer in het voor- en najaar present zijn tijdens de Prenne-edities.

Wenst u graag meer ondersteuning en informatie over bovenstaande onderwerpen, neem dan gerust contact op met Mediwet.

Websitelookzomer2018.JPG

Mediwet bestaat 50 jaar! En dat vieren we met een nieuwe website!

We schrijven Wetteren, 1968. Mediwet wordt opgericht als Medische Dienst Wetteren. Vandaar ook onze huidige benaming. Sindsdien zijn we alleen maar blijven groeien.

Met talrijke nieuwe centra, een overname en op regelmatige basis versterkingen van ons team, hebben we door de jaren heen onze dienstverlening fors kunnen uitbreiden.

Zonder u hadden we dit uiteraard niet kunnen verwezenlijken. We bedanken u dan ook voor het vertrouwen dat u dagelijks in ons stelt. We willen dit bovendien belonen met een tool waarmee u onze dienstverlening nog makkelijker kan raadplegen.


We stellen u dan ook graag met trots onze nieuwe website voor.

50 jaar oud, maar we verjongen erop. Dankzij een grondige make-over is onze website gebruiksvriendelijker en sluit hij beter aan bij onze missie. Wij willen u met de nieuwe website ook optimaal bijstaan bij het opzetten en uitbouwen van een gezonde en veilige werkomgeving.

U zal merken dat de nieuwe website volledig responsive is opgebouwd. Dit houdt in dat de website overzichtelijker en gemakkelijker te raadplegen is op uw smartphone of tablet.

U kan dankzij de nieuwe opbouw van de website, onze diensten en ondersteuning beter en sneller raadplegen. De informatie is visueler voorgesteld en aangenaam leesbaar. Bij vragen kan u ons steeds contacteren via het eenvoudige contactformulier.

Mediwet heeft met de vernieuwing van de website ook enkele aanpassingen gedaan aan de toegang tot Extranet, het informatief en administratief platform voor aangesloten bedrijven. Vanaf heden heet dit platform My Mediwet.

Ontdek hier, op het vertrouwde adres www.mediwet.be, onze vernieuwde website.

Als één of meerdere van uw collega’s vanaf nu ook graag onze nieuwsbrieven zouden ontvangen, kunnen ze zich via de homepage van de website hierop gratis abonneren.

Het warme weer steekt de kop op

Werken in de warmte is niet evident, maar dankzij de PHS App kan dit goed in kaart gebracht worden. Dr. Wim Van Hooste van Mediwet heeft, zeer toepasselijk met deze temperaturen, het artikel 'Hou het hoofd koel met de Predicted Heat Stain (PHS) App' mogen schrijven. Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift preventFocus van juni 2018. Op het resultaat mogen we fier zijn!

Lees hierboven meer over dit staaltje technologie.

Meer informatie over preventFocus? Raadpleeg de website www.prevent.be.

 

ICOHwebsite.png

The World of Work, ICOH, Dublin,
29 april - 4 mei 2018

Een driekoppige delegatie van Mediwet was aanwezig op het driejaarlijkse Wereldcongres voor Arbeidsgeneeskunde in de Ierse hoofdstad. Dit congres wordt om de 3 jaar op een ander continent georganiseerd door de International Commission on Occupational Health (ICOH). De Ierse editie was de 32ste in het rijtje. Dit jaar was Dublin de place-to-be voor alle nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsgeneeskunde. Er werden meer dan 800 presentaties gegeven, samen goed voor 300 uur, en er waren meer dan 700 wetenschappelijke posters te bekijken voor de meer dan 2200 deelnemers.

De deelnemers konden in (semi)plenaire sessies en parallelle sessies nieuwe inzichten opdoen over de preventie en aanpak van arbeidsongevallen, beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen.

Het ultieme streven naar geen enkel arbeidsongeval of beroepsziekte, de zogenaamde ‘Vision Zero’, werd voorgesteld. U vindt de 7 vuistregels van de strategie op www.visionzero.global. Een andere interessante missie en visie was het Amerikaanse totaalconcept ‘Total Worker Health®/TMvan NIOSH.

Dr. Wim Van Hooste

“Do not wish for it, but work for it!

Dr. Wim Van Hooste

Dokter Wim Van Hooste van Mediwet mocht 5 posters presenteren: van beroepsgebonden rattenbeten, rattenbeetkoorts en mazelen, over griep bij gezondheidswerkers, tot obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) bij beroepschauffeurs en een geval van schildersziekte (organo-psychosyndroom, OPS) voorafgegaan door epilepsie-aanval op de werkvloer.

Het was een leerrijke week en we hopen de opgedane kennis en inzichten te kunnen overdragen op onze klanten.

tick-1465065_1920.png

Ziekte van Lyme & Tekenbeten

Tijdens de zomermaanden neemt de kans op een tekenbeet toe, wat mogelijks een risico inhoudt op het oplopen van de ziekte van Lyme. Vandaar dat we dieper zullen ingaan op de teek, de bacterie en de ziekte.

De ziekte van Lyme is...

Lees meer
tick-1465065_1920.png

Nieuwe aanbevelingen inzake Handhygiëne tijdens de zorgverlening

Recent werd door de Hoge Gezondheidsraad een herwerkt advies gepubliceerd in verband met de ‘Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening’ (HGR 9344). Het vervangt het vorige advies dat alweer dateerde van 2009.

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van...

Lees meer

Vragen of onduidelijkheden?

Contacteer ons