Corona

smiley-gc7afa390c_1920.jpg

Mentaal welzijn op het werk blijft prioritair na Corona

Tijdens de COVID-19-pandemie was er heel wat aandacht voor de gevolgen van dit alles op ons mentaal welzijn. Nu de pandemie toch min of meer onder controle lijkt, zijn de gevolgen ervan echter nog niet verdwenen. Ook op de werkplek zullen de consequenties nog lange tijd voelbaar zijn. Zo is -volgens onderzoek- de mentale weerbaarheid van werknemers verzwakt en is er een stijging van korte, maar frequente afwezigheden.

Terwijl de terugkeer naar de werkvloer voor sommigen een verademing is, maken anderen zich zorgen over hoe het ‘nieuwe normaal’ er uit zal zien. De 'nieuwe' tendensen inzake o.a. telewerk zullen echter pas over een jaar tot uiting komen in onze werkwereld.

Om het thema bespreekbaar te maken, en om mensen te helpen, werken verschillende federale overheidsdiensten samen aan de website www.ikvoelmegoedophetwerk.be. Er is heel wat informatie te vinden, onder meer over hoe u zelf aan de slag kan om het mentaal welzijn op het werk te boosten en bij wie u terecht kan wanneer u hulp nodig heeft, in uw eigen organisatie en daarbuiten. De website bevat ook een onderdeel specifiek gericht naar werkgevers, teamleaders, HR-specialisten, preventie-adviseurs en anderen die instaan voor het mentaal welzijn binnen hun organisatie.

Bron: FOD WASO

CORONAVIRUS COVID-19: Update 17/03: Einde epidemische noodsituatie en toepassing van de Generieke Gids

Met de coronabarometer op geel, heeft de regering op 11 maart 2022 het einde aangekondigd van de epidemische noodsituatie. Daarmee wordt de pandemiewet gedesactiveerd. Heel wat maatregelen ter bestrijding van het verspreiden van het SARS-CoV-2-virus, worden daardoor afgeschaft. Mondmaskers zijn enkel nog verplicht in de zorg en op het openbaar vervoer.

connection-4884862_1920.jpg

Op de werkvloer blijft echter de Wet Welzijn op het Werk van toepassing. Voortvloeiend uit de pandemiewet, wordt nu bij Koninklijk Besluit, artikel 27 aan Titel 2 van boek I van de Codex op Welzijn op het Werk toegevoegd. Dit artikel beschrijft de bijzondere maatregelen op het werk in geval van een epidemie of een pandemie. Daarbij worden 3 fasen voorzien: waakzaamheidsfase, interventiefase & kritische fase. Het artikel bepaalt ook dat de werkgever gedurende 2 maanden die volgen op het einde van de epidemische noodsituatie nog de preventieve maatregelen van de waakzaamheidsfase moet toepassen.

Tot 11 mei 2022 dient dus op de werkvloer nog steeds een mondmasker gedragen te worden als de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Handhygiëne en adequate ventilatie blijven ook aangewezen.
Op de werkvloer heeft de werknemer immers niet altijd de vrije keuze hoe of met wie hij dient om te gaan. Ook kwetsbare werknemers dienen steeds beschermd te worden. Het is niet omdat de epidemische noodsituatie voorbij is, dat alle risico op besmetting is geweken. Vandaar blijven de preventieve maatregelen van het gouden vierkant nog steeds actueel.

connection-4884862_1920.jpg

CORONAVIRUS COVID-19: Update 09/03: Coronabarometer code geel

In het overlegcomité van vrijdag 4 maart werd beslist dat de coronabarometer momenteel op code geel staat. Daardoor verdwijnen er heel wat coronamaatregelen. Onder meer het Covid Safe Ticket (CST) vervalt in de horeca en er zijn geen beperkingen meer in de evenementensector. Vanaf 11 maart verdwijnt ook de algemene verplichting om het Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. In bepaalde specifieke situaties blijft het PLF echter wel bestaan, alsook de teststrategie bij terugkeer uit bepaalde landen met ongunstige situaties of voor mensen die niet over een geldig COVID-certificaat beschikken.
Mondmaskers zijn enkel nog verplicht in de zorg en op het openbaar vervoer. Elders worden die nog aanbevolen in binnenruimtes bij uitzonderlijke drukte en in die situaties waar de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Deze versoepelingen hebben uiteraard ook hun invloed op de werkvloer. Sinds 7 maart is versie 9 van de Generieke Gids (Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)) van kracht. Deze gids is een leidraad om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige pandemieën. Er wordt in 3 fases gewerkt: waakzaamheidsfase, interventiefase & kritische fase.
We starten nu alvast in de waakzaamheidsfase. De regels van het gouden vierkant zijn geen verplichting meer, maar blijven aanbevolen. Afstand houden blijft immers de basis. Telewerk kan daarbij een oplossing zijn. 
Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Het wordt wel nog steeds aanbevolen in die situaties waar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Ook ventilatie en handhygiëne moeten in de aandacht blijven.

In eerste instantie bepalen bedrijven, in samenspraak met de arbeidsarts, in welke fase het bedrijf zit. De fases zullen dus niet noodzakelijk in alle bedrijven gelijklopend zijn. Veel zal afhangen van de lokale besmettingsgraad en specifieke risicoanalyse. In diezelfde geest kan het dus ook zijn dat een volledige sector in een specifieke fase zit. Afhankelijk van de infectiecijfers kan de bevoegde overheid uiteraard ook beslissen om algemeen naar een bepaalde fase over te schakelen.

In het kader van de huidige versoepelingen, wijst Mediwet erop dat onze afdeling medisch toezicht als een zorginstelling wordt beschouwd. Werknemers die op medisch onderzoek komen, dienen dus nog steeds een mondmasker te dragen in de wachtruimte en tijdens het medisch onderzoek.

connection-4884862_1920.jpg

CORONAVIRUS COVID-19: Update 18/02: Februariversoepelingen

Vanaf 18 februari 2022 staat de coronabarometer niet langer meer op rood, maar wijst de pijl naar het oranje. Er volgen dus een aantal versoepelingen op het vlak van coronamaatregelen.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondneusmasker meer dragen. Het sluitingsuur in de horeca verdwijnt, het nachtleven kan weer open, publieksevenementen zijn weer toegelaten,… Maar welke gevolgen hebben deze versoepelingen op de activiteiten op de werkvloer en in de bedrijven?

Om te beginnen is het telewerk niet meer verplicht. Het blijft echter wel nog steeds aanbevolen om waar mogelijk toch te telewerken.

En wat met het mondneusmasker? Dit blijft nog steeds noodzakelijk op de werkvloer in die situaties waar de sociale afstand van 1,5 meter niet nageleefd kan worden. Ook horecapersoneel moet nog steeds een mondneusmasker dragen. Zij hebben immers constant contact met anderen en kunnen zo het virus gemakkelijk doorgeven. Dezelfde redenering is er voor contactberoepen en in de zorg. In deze sectoren moeten zowel de werknemers als de klanten/patiënten een mondneusmasker dragen.

Er kan vanaf nu ook weer fysiek vergaderd worden, al blijven het respecteren van de afstand en een goede ventilatie zeer belangrijke parameters om besmettingen te voorkomen. Het is dus geenszins de bedoeling te vergaderen in een overvolle en afgesloten zaal.

Ook teambuildings mogen terug. Maar ook hier is het belangrijk om afstand te bewaren. Het blijft dus aangeraden om, waar mogelijk, dergelijke activiteiten buiten te organiseren. Indien deze toch binnen doorgaat, dient opnieuw rekening te worden gehouden met afstand en ventilatie. En dus blijft ook het mondneusmasker noodzakelijk als de afstand niet gerespecteerd kan worden.

In deze nieuwsbrief kan u, in afwachting van een nieuwe versie van de generieke gids, onze aangepaste documenten (preventiemaatregelen, checklist preventiemaatregelen & voorbeeldrisicoanalyse) terugvinden.

books-1831917Omgezet.png

Op My Mediwet: Nuttige documenten en informatie rond het coronavirus COVID-19

Na het inloggen op het klantenportaal My Mediwet kan u o.a. volgende opgemaakte documenten daar al raadplegen bij de publicaties. (Zoekterm: corona)

  • Preventiemaatregelen COVID-19
  • Risicoanalyse COVID-19
  • Checklist TWW

U vindt daar eveneens verschillende affiches die van nut kunnen zijn.

Ga naar My Mediwet
Coronaondercontrole-coronapagina.jpg

Aangepaste affiche 'Corona onder controle'

In de loop van de COVID-19-crisis maakte Mediwet heel wat affiches op om werknemers of klanten in bepaalde sectoren op een schematische en eenduidige manier de op dat moment geldende preventiemaatregelen duidelijk te maken. Zo waren er o.a. affiches voor de kleinhandel, de supermarkt en de horeca. En herinnert u zich nog ons 'Gouden vierkant'?

wood-2557258.jpg

Online aanbod

Wij werken continu aan een uitbreiding van het online aanbod van opleidingen en infosessies. Geregeld voorzien wij nieuwe data als een webinar volzet is. Hou zeker onze opleidingspagina in het oog.

Wij helpen u graag opweg om op een gezonde en veilige manier aan het werk te blijven in de onderneming. Schrijf u zeker in bij interesse in een webinar!

Ontdek ons online aanbod
wood-2557258.jpg

Vraag rond Corona?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een team staat achter de schermen paraat om op al je vragen te antwoorden.

Heb je een algemene vraag rond het coronavirus COVID-19? Neem dan zeker een kijkje op de website van de overheid. 

Voor meertalige informatie rond het coronavirus, klik hier.

Bekijk de FAQ's
Afbposterrodekruis.png

Affiches die u in tussentijd kan ophangen

De overheid en verschillende hulpverleningsinstanties bieden duidelijke en correcte affiches aan die u kan ophangen op de werkvloer. Deze bevatten informatie over hoe u een besmetting kan voorkomen of uzelf goed kan beschermen tegen virussen. Daarnaast heeft het Rode Kruis Vlaanderen voor iedereen die zich droevig, gestresseerd, verward, bang of zelfs boos voelt tijdens deze coronacrisis een poster ontworpen met 6 tips om zorg te dragen voor uzelf én anderen.

Meerdere affiches die u kan gebruiken, vindt u terug op My Mediwet (na inloggen). Klik op ‘Publicaties’, gebruik de zoekterm ‘corona’ en ontdek ons aanbod. U vindt er affiches over o.a.:

Bron: info-coronavirus.be, Beswic en Rode Kruis Vlaanderen

Afbposterrodekruis.png

Blijf op de hoogte van het nieuws

Meer berichten terugvinden die Mediwet heeft gepost? Bekijk dan zeker onze nieuwspagina waar we al onze actuele berichten bewaren.

Schrijf u zeker ook in op onze nieuwsflash zodat u steeds de laatste updates ontvangt.

Ga naar Nieuws
shutterstock_362066123.jpg

Blijf gezond aan het werk in deze coronatijden

#Blijfinuwkot zie je overal verschijnen. Omwille van je eigen gezondheid en die van anderen wordt er aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en van thuis uit te werken. Dit heeft dan misschien weer andere neveneffecten voor je fysieke en mentale gezondheid. Je zit meer stil, eet gemakkelijker (ongezonde) snacks die je in de keukenkasten vindt en vult je longen minder met een gezonde dosis frisse buitenlucht.

Mediwet geeft regelmatig tips om aan gezond thuiswerk te doen.

Hou onze tips en tricks in het oog!

FODVolksgezondheid.jpg

Algemene update van de overheid

Blijf up-to-date met de laatste wijzigingen rond COVID-19.

Meer info

Bekijk zeker het instructiefilmpje voor een goede handhygiëne

DeZorgSamen_logo_compact.jpg

Wist je dat Mediwet achter de schermen onze zelfstandige zorgverleners meehelpt? Wanneer een zelfstandige zorgverlener contact opneemt, staat Mediwet achter de schermen klaar. Wij zijn trots om op deze manier ons steentje te mogen bijdragen.