Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne

De discipline arbeidshygiëne richt zich op het identificeren, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid van de werknemers in de werkomgeving.

Meer in het bijzonder focust arbeidshygiëne op de risico's van blootstelling aan biologische, chemische en fysische agentia om nadelige gezondheidseffecten op korte en lange termijn te voorkomen.

Onder de brede noemer van agentia vallen onder meer bacteriën, schimmels, asbest, chemicaliën, gassen, lawaai, straling, temperatuur en trillingen.

Onze preventieadviseurs-arbeidshygiëne ondersteunen u bij het uitstippelen van een beleid om bovenstaande risico’s te beheersen.

Lees meer
Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is een onderdeel waar u, wij en de aankoper van het materiaal een belangrijke rol in spelen. Arbeidsongevallen worden graag vermeden en de taken worden het liefst veilig uitgevoerd. Preventie is hier van groot belang. Hoe vollediger uw risicoanalyse, hoe lager de kans op arbeidsongevallen.

Kom meer te weten over brandveiligheid, noodprocedures, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM en PBM) en indienststellingsverslagen.

Lees meer
Ergonomie

Ergonomie

Welke aspecten van het werk kunnen klachten veroorzaken? Hoe kunnen deze voorkomen worden? Staat het materiaal optimaal op- en afgesteld? Wordt er voldoende beweging voorzien? Hoe maakt u de werkposten duurzaam voor het lichaam?

Onze preventieadviseur-ergonomie bekijkt hoe de werkomgeving kan aangepast worden aan elk individu, en omgekeerd. Samen met u kan de belasting op het lichaam verminderd worden aan de hand van efficiënte checklists of advies op maat.

Lees meer
Gezondheid

Gezondheid

GVO staat voor gezondheidsvoorlichting en -bevordering. Het geeft u een stimulans om u gezonder te gedragen, zodat gezondheidsproblemen kunnen voorkomen worden en zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Mediwet zoomt in op gezonde voeding, voldoende beweging, positief denken en slaaphygiëne.

Contacteer onze gezondheidspromotor voor meer informatie. Neem alvast uw voeding en beweging onder de loep.

Lees meer
Psychosociaal welzijn

Psychosociaal welzijn

Een goed welzijnsbeleid omvat ook het psychosociaal welzijn. Hierbij staat het optimaal functioneren van mens en organisatie centraal. Wat maakt werknemers gelukkig? Zijn ze gelukkig? Wordt iemand gepest of is iemand slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag?

Een psychosociale risicoanalyse legt de verschillende risico's bloot zoals onder meer burn-out, schokkende gebeurtenissen, middelengebruik, verzuim enz. Ons team preventieadviseurs-psychosociaal welzijn staan u en uw werknemers graag bij via coaching en begeleiding.

Lees meer

Vragen of onduidelijkheden?

Contacteer ons