Corona

Contact tracing door Mediwet

Het callcenter van de overheid dat de contact tracing opvolgt voor COVID-positief geteste personen, kan Mediwet 7 op 7 bereiken. Zij doen dit in het geval een werknemer, tewerkgesteld bij een onderneming aangesloten bij Mediwet, positief test op COVID-19. Onze tracers geven dan op hun beurt de nodige input en instructies aan het bedrijf in kwestie en nemen de nodige acties naar de werknemers toe. Op deze manier borgen wij voor onze klanten een snelle en adequate handeling.

Om uitbreiding van de ziekte binnen uw bedrijf in te perken, dient u dan ook de bestaande voorzorgsmaatregelen te handhaven. Het blijft belangrijk dat iedereen de elementaire hygiënemaatregelen opvolgt en steeds de nodige afstand bewaart. Thuiswerk waar mogelijk is verplicht.

Vanuit Mediwet hebben we een aantal documenten opgemaakt die u als werkgever kunnen helpen bij de contactopsporing in geval er een door COVID-19 besmette werknemer in uw bedrijf wordt vastgesteld.
Via ons online platform My Mediwet kan u de procedure vinden in geval een werknemer positief test op COVID-19. U heeft daarbij ook het evaluatieformulier nodig alsook de folders 'hoog risico contact' en 'laag risico contact'. Deze zijn ook te vinden op My Mediwet.

De overheid heeft ook een interessante website waar het principe van contactonderzoek in verschillende talen wordt uitgelegd.

wood-2557258.jpg

Offre en ligne

Nous travaillons tout le temps à une offre en ligne de sessions de formation et d'information en néerlandais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire.

Découvrez notre offre en ligne
wood-2557258.jpg

Une question concernant corona?

N'hésitez pas à nous contacter.

Avez-vous une question généralle concernant le coronavirus COVID-19? Informez-vous à la page site web du gouvernement.

Cliquez ici pour l'information du corona dans d'autres langues.

Consultez FAQ

CORONAVIRUS COVID-19: update 02/11/2020

Ministerieel Besluit 01/11/2020

Met het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 zijn een aantal regels aangepast of nieuw ingevoerd.

Zo is rond thuiswerk nu bepaald:

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.”

Hou er dus rekening mee dat u uw werknemers een attest of ander bewijsstuk moet bezorgen, waaruit de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats blijkt.

Nieuw is ook dat u als bedrijf een contactpersoon moet aanduiden en bekendmaken, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Meer gedetailleerde informatie mag u eerstdaags verwachten in onze nieuwsbrief.

Quarantainemaatregelen aangepast vanaf 01/10/2020

Bij de laatste Nationale Veiligheidsraad werden onder andere de regels rond quarantaine aangepast. Tot op heden was de quarantaine vrij lang. Daardoor werd de opgelegde perdiode niet door iedereen goed opgevolgd.

Hier kan u een aangepaste schematische voorstelling vinden van de toe te passen regels in geval u symptomen hebt, in geval u contact had met een positief getest persoon of wanneer u terugkeert uit een rode zone.

Tevens hebben we ons schema “Symptomen corona & quarantaine" en onze folders hoog risico contact en laag risico contact aangepast naar de huidige quarantainemaatregelen. Ook de procedure 'Wat in geval een werknemer positief test op COVID-19' en het bijhorende evaluatiefomulier werden geüpdatet.

U kan deze en andere nuttige COVID-19-gerelateerde documenten ook raadplegen op ons online platform My Mediwet (na inloggen, onder 'Publicaties' - zoekterm: corona)

App 'Coronalert'

Vanaf 30 september 2020 stelt de Belgische overheid de app “Coronalert” ter beschikking van de Belgische burger. “Coronalert” zal de bestaande maatregelen aanvullen en versterken. Door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op COVID-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren.

Rol van Sciensano bij de app

Sinds 18 september 2020 beheert Sciensano ook gegevensbanken die specifieke functies van de contactopsporingsapplicatie (de “Coronalert” App) ondersteunen. Deze gegevensbanken bevatten gepseudonimiseerde gegevens die tijdelijk bewaard worden (maximum 14 dagen). Hierdoor kan een gebruik(st)er van de app zijn/haar testresultaten opvragen en anonieme waarschuwingen over besmettingsrisico’s verspreiden. Het is de gebruiker van de app zelf die bepaalt of er daarbij gegevens worden uitgewisseld. Meer informatie over het type gepseudonimiseerde gegevens, de doelstellingen van de gegevensuitwisseling en de bewaartermijnen is beschikbaar in de privacyverklaring. De “Coronalert” app is een dienst die wordt aangeboden door de deelstaten.

Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor:

  • de ontwikkeling
  • de beschikbaarheid
  • het praktisch gebruik en
  • het design van de contactopsporingsapplicatie.

Wat heeft de huisarts hiermee te maken?

Wanneer de huisarts een COVID-19-test voorschrijft, zal hij u vragen of u “Coronalert” gebruikt. Is dat het geval? Klik dan in de app de knop ‘Genereer de code’ aan. De app vraagt dan of u symptomen heeft en zo ja, wanneer deze begonnen zijn. Uw huisarts kan u helpen deze vragen te beantwoorden op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek dat hij uitgevoerd heeft. De app toont dan de testcode en de datum van start besmettelijkheid. Die testcode en datum van besmettelijkheid vult de arts nu in, in het gebruikelijke eformulier ‘Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2-’. Dit bevat nu drie extra velden voor informatie over de app:

  • Identificatiecode “Coronalert”: De code van 17 cijfers, die door de applicatie van de patient gegenereerd wordt.
  • Datum besmettelijkheid “coronalert”: Datum van besmettelijkheid, te lezen op hetzelfde scherm.
  • Heeft een waarschuwing hoog risico contact ontvangen via coronalert-app? (ja/nee)

U kan de app hier downloaden. U vindt er ook meer informatie rond de werking ervan.

Bron: Sciensano

Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail

Afin d’assister les entreprises dans la reprise progressive de leurs activités économiques, le gouvernement (et ses partenaires) a rédigé le 'guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail'. Ce guide fournit un cadre avec des mesures qui peuvent être adaptées par les différents secteurs et par chaque employeur à leurs spécificités.

En outre, certains secteurs ont également élaboré un guide sectoriel ou un protocole, sur la base d’une décision collective des membres d’une commission paritaire. Ces protocoles viennent compléter le guide générique ou apportent le cas échéant des clarifications spécifiquement applicables au secteur concerné. Vous trouverez ici les liens vers les différents guides sectoriels.

Source: werk.belgie.be

books-1831917Omgezet.png

Sur My Mediwet : documents et informations utiles sur le coronavirus COVID-19

Après vous être connecté(e) sur le portail clients My Mediwet, vous pouvez consulter les documents ci-dessous dans la rubrique Publications (mot-clé : corona).

  • Mesures de prévention COVID-19/politique de prévention
  • Analyse des risques COVID-19
  • Check-list CBE

Vous y trouverez également plusieurs affiches utiles.

Rendez-vous sur My Mediwet.
shutterstock_362066123.jpg

Restez en bonne santé au travail en cette période de coronavirus

Vous voyez partout apparaître le #restezchezvous (#Blijfinuwkot). Pour votre propre santé et celle des autres, il est recommandé de rester à la maison et de faire du télétravail autant que possible. Cette situation peut avoir d’autres effets secondaires sur votre santé physique et mentale. Vous êtes plus sédentaire, mangez plus facilement des snacks (moins bons pour la santé) qui se trouvent dans l’armoire de la cuisine et remplissez moins vos poumons d’une bonne dose d’air frais extérieur.

Mediwet donne régulièrement des conseils sur le télétravail sain.

Tenez donc nos trucs & astuces à l’œil.

FODVolksgezondheid.jpg

Mise à jour par les autorité

Suivre les derniers changements autour de COVID-19.

Plus d'informations
Mediwetcoronabus2.jpg

#aidersinécessaire

Mediwet apporte aussi sa contribution en ces temps marqués par le coronavirus. Nous mettons nos voitures médicales à la disposition des hôpitaux qui peuvent utiliser notre matériel médical.

Nous sommes fiers de notre équipe pour son engagement et sa disponibilité !

#aidersinécessaire #ensembleplusforts

DeZorgSamen_logo_compact.jpg

Saviez-vous qu’en coulisses, Mediwet donne un coup de main aux prestataires de soins indépendants ? Lorsqu’un prestataire de soins indépendant prend contact avec Mediwet, nous nous tenons prêts à l’aider. Nous sommes fiers d’apporter notre petite pierre à l’édifice de cette façon.

N’hésitez pas à regarder la vidéo d’instructions pour une bonne hygiène des mains

Afbposterrodekruis.png

Restez informé

Vous voulez trouver plus de nouveautés postés par Mediwet? N'oubliez pas de consulter notre page de nouvelles où nous conservons tous nos messages actuels.

Découvrir les actualités