Corona

wood-2557258.jpg

Offre en ligne

Nous travaillons tout le temps à une offre en ligne de sessions de formation et d'information en néerlandais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire.

Découvrez notre offre en ligne
wood-2557258.jpg

Une question concernant corona?

N'hésitez pas à nous contacter.

Avez-vous une question généralle concernant le coronavirus COVID-19? Informez-vous à la page site web du gouvernement.

Cliquez ici pour l'information du corona dans d'autres langues.

Consultez FAQ

CORONAVIRUS COVID-19: zomerupdate 2020

In deze update vindt u meer informatie over

 • jobstudenten
 • werken in warmte
 • voorbeeldrisicoanalyses (horeca, toeristische sector, uitzendarbeid, …)
 • uw bijscholing van hulpverlener: vergeet hem niet!
 • preventiemaatregelen

Jobstudenten en COVID-19

SARS‐CoV‐2 zal, na de omzetting van de richtlijn (EU) 2020/739 van 3 juni 2020 ook in de Codex over het Welzijn op het Werk worden vermeld als een biologisch agens van groep 3.

Jongeren worden beschouwd als een groep met bijzondere risico’s. Dit door hun gebrek aan ervaring, maar ook omdat hun ontwikkeling nog in volle evolutie is of doordat zij zich niet bewust zijn van risico’s.

Wat de tewerkstelling van jongeren betreft, bepaalt de regelgeving dat jongeren geen arbeid mogen verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd: daartoe behoort ook arbeid die blootstelling meebrengt aan de “biologische agentia van de groepen 3 en 4 in de zin van
artikel VII.1-3”.

Er geldt dus een verbod voor jongeren die specifiek werk gaan verrichten waardoor zij door de aard van hun werk in aanraking komen met virussen, bv. in de zorgsector. Uitzonderingen worden gemaakt voor jongeren die stage lopen in een ziekenhuis omdat zij omwille van de aard van hun opleiding immers moeten leren omgaan met dit soort risico’s.

Er geldt geen verbod voor jongeren om in sectoren, waarbij de blootstelling aan biologische agentia niet inherent aan de job, te gaan werken. Daar zal de aanpassing door de Europese richtlijn ook niks aan veranderen.

Blijf bij elke tewerkstelling van jongeren de preventiemaatregelen rond COVID-19 uitleggen. Zorg dat de jongeren goed geïnformeerd, opgeleid en begeleid worden bij het toepassen van de maatregelen.

Raadpleeg de Mediwet Nieuwsflash van 25/06 voor meer informatie of contacteer Mediwet via info@mediwet.be bij vragen.

Bron: FAQ FOD WASO

Werken in warmte

Gedurende de zomermaanden kan de temperatuur al eens de pan uit swingen. Maar hoe gaat u daar als werkgever het beste mee om? En wat kan u doen om het uw werknemers zo aangenaam mogelijk te maken tijdens het uitvoeren van hun werk?

Er zijn een aantal wettelijke maximumtemperaturen (WGBT-matrix) die moeten worden overschreden vooraleer er maatregelen moeten worden genomen. Deze waarden zijn vaak lager dan die bij een gewone in Celsius gemeten temperatuur, tenzij de vochtigheidsgraad 100% is.

Het is uitermate belangrijk om een plan van aanpak ter beschikking te hebben voordat het warm weer de kop opsteekt (preventief actieplan). Welke maatregelen kan u, in het belang van uw werknemers, nemen bij werken in warmte?

 • Technische maatregelen die inspelen op de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtstroomsnelheid (kunstmatige verluchting);
  Let op, in tijden van COVID-19 vormt recirculatie van binnenlucht een verhoogd risico op de verspreiding van het virus. Zorg er steeds voor dat buitenlucht wordt aangezogen en dat de afgevoerde lucht naar buiten gaat. Raadpleeg onze risicoanalyse binnenklimaat op My Mediwet.
 • Alternatieve werkmethodes die de duur en intensiteit van de blootstelling beperken;
 • Aanpassing van de werkroosters of de arbeidsorganisatie door bijvoorbeeld de arbeidstaken en activiteiten met hitteblootstelling in de frissere periodes van de dag te leggen;
 • Aanbieden van beschermingskledij en collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen (rolluiken, gordijnen, schaduwplekken, parasol, zonnebrandcrème, pet,…);
 • Verfrissende dranken (bij voorkeur geen gesuikerde of koolzuurhoudende dranken) ter beschikking stellen. Water van 10 à 15 °C is ideaal;
 • Frequentie en duur van rustpauzes verhogen;

Enkele tips:

 • Het is belangrijk om voldoende water te drinken, maar in kleinere hoeveelheden zodat het maag-darmsysteem niet wordt overbelast. Het is efficiënter om regelmatig tussentijds wat water te drinken.
 • Zoek de schaduw op en zorg voor afkoeling en aangepaste, lichtere kledij indien het werk dit toelaat.
 • Indien iemand onwel wordt, las dan zeker ook een pauze in en verwittig collega’s over de toestand. Bij een lichaamstemperatuur rond 41°C, alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten via het nummer 112.

Hou rekening met de huidige omstandigheden rond COVID-19 en de daarbij horende preventiemaatregelen

Raadpleeg de Mediwet Nieuwsflash van 25/06 voor meer informatie of contacteer Mediwet via info@mediwet.be bij vragen.

Voorbeeldrisicoanalyses

Deze voorbeeldrisicoanalyses zijn richtlijnen die u als werkgever kan volgen bij het implementeren van COVID-19-maatregelen, opgelegd door de Belgische overheid. U dient de voorgestelde maatregelen nog aan te passen op maat van uw onderneming. 

Mediwet paste de voorbeeldrisicoanalyses aan volgens de nieuwste richtlijnen zoals die gecommuniceerd werden na de Nationale Veiligheidsraad.

U vindt op ons online platform My Mediwet o.a. voorbeeldrisicoanalyses van

 • Horeca
 • Toeristische attracties (binnenspeeltuinen,...)
 • Voeding
 • Binnenklimaat
 • Uitzendarbeid

In deze coronatijden publiceert Mediwet regelmatig voorbeeldrisicoanalyses voor verschillende sectoren. Hierbij gebruiken we telkens de Generieke Gids als leidraad, evenals de sectorgebonden afspraken en onafhankelijke bronnen.

Deze voorbeeldrisicoanalyses zijn richtlijnen die u als werkgever kan volgen bij het implementeren van COVID-19-maatregelen, opgelegd door de Belgische overheid. U dient de voorgestelde maatregelen nog aan te passen op maat van uw onderneming. 
Het vertalen van deze voorbeeldrisicoanalyse naar de eigen werking doet u in samenspraak met uw interne of externe preventiedienst. Met andere woorden: dit is een voorbeeld van een risicoanalyse, het is niet de bedoeling die gewoon zonder meer over te nemen. 
We willen u erop wijzen dat ook onder coronaregime de bestaande welzijnswetgeving en preventiemaatregelen en afspraken rond periodieke onderzoeken, keuringen en opleidingen van kracht blijven.

Kijk na het inloggen, onder 'Publicaties' met de zoekterm: corona.

Uw bijscholing van hulpverlener: vergeet hem niet!

Bedrijfshulpverleners moeten normaal een jaarlijkse bijscholing volgen. Om de veiligheid van zowel deelnemers als lesgever te garanderen, richtte Mediwet meerdere webinars in over uiteenlopende onderwerpen. Deze zomer kan je ook uw bijscholing van hulpverlener via een webinar volgen. Vergeet zeker niet om in te schrijven zodat uw attest geldig blijft.

Meer info en inschrijvingsdata vindt u op onze opleidingspagina

Preventiemaatregelen

Blijf deze zomermaanden alert en ga verstandig om met de preventiemaatregelen van de overheid. Beperk uw ‘bubbels’, blijf thuis als u ziek bent. Hou minstens 1,5 meter afstand of draag een mondmasker en was regelmatig uw handen met water en zeep. Raadpleeg zeker onze affiche ‘basispreventiemaatregelen corona’ die deze maatregelen overzichtelijk weergeeft.

Dus het zomeradvies van 2020 is: wees voorzichtig, blijf gezond en vooral geniet van een zonnige zomer!

Mediwet houdt zich eraan om u op de hoogte te houden bij wijzigingen via onze Nieuwsflash. Mis geen updates en schrijf u snel in via onze homepage onderaan!

Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail

Afin d’assister les entreprises dans la reprise progressive de leurs activités économiques, le gouvernement (et ses partenaires) a rédigé le 'guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail'. Ce guide fournit un cadre avec des mesures qui peuvent être adaptées par les différents secteurs et par chaque employeur à leurs spécificités.

En outre, certains secteurs ont également élaboré un guide sectoriel ou un protocole, sur la base d’une décision collective des membres d’une commission paritaire. Ces protocoles viennent compléter le guide générique ou apportent le cas échéant des clarifications spécifiquement applicables au secteur concerné. Vous trouverez ici les liens vers les différents guides sectoriels.

Source: werk.belgie.be

books-1831917Omgezet.png

Sur My Mediwet : documents et informations utiles sur le coronavirus COVID-19

Après vous être connecté(e) sur le portail clients My Mediwet, vous pouvez consulter les documents ci-dessous dans la rubrique Publications (mot-clé : corona).

 • Mesures de prévention COVID-19/politique de prévention
 • Analyse des risques COVID-19
 • Check-list CBE

Vous y trouverez également plusieurs affiches utiles.

Rendez-vous sur My Mediwet.
shutterstock_362066123.jpg

Restez en bonne santé au travail en cette période de coronavirus

Vous voyez partout apparaître le #restezchezvous (#Blijfinuwkot). Pour votre propre santé et celle des autres, il est recommandé de rester à la maison et de faire du télétravail autant que possible. Cette situation peut avoir d’autres effets secondaires sur votre santé physique et mentale. Vous êtes plus sédentaire, mangez plus facilement des snacks (moins bons pour la santé) qui se trouvent dans l’armoire de la cuisine et remplissez moins vos poumons d’une bonne dose d’air frais extérieur.

Mediwet donne régulièrement des conseils sur le télétravail sain.

Tenez donc nos trucs & astuces à l’œil.

FODVolksgezondheid.jpg

Mise à jour par les autorité

Suivre les derniers changements autour de COVID-19.

Plus d'informations
Mediwetcoronabus2.jpg

#aidersinécessaire

Mediwet apporte aussi sa contribution en ces temps marqués par le coronavirus. Nous mettons nos voitures médicales à la disposition des hôpitaux qui peuvent utiliser notre matériel médical.

Nous sommes fiers de notre équipe pour son engagement et sa disponibilité !

#aidersinécessaire #ensembleplusforts

DeZorgSamen_logo_compact.jpg

Saviez-vous qu’en coulisses, Mediwet donne un coup de main aux prestataires de soins indépendants ? Lorsqu’un prestataire de soins indépendant prend contact avec Mediwet, nous nous tenons prêts à l’aider. Nous sommes fiers d’apporter notre petite pierre à l’édifice de cette façon.

N’hésitez pas à regarder la vidéo d’instructions pour une bonne hygiène des mains

Afbposterrodekruis.png

Restez informé

Vous voulez trouver plus de nouveautés postés par Mediwet? N'oubliez pas de consulter notre page de nouvelles où nous conservons tous nos messages actuels.

Découvrir les actualités