Basisopleiding Hulpverlener

Omschrijving

In de codex over het welzijn op het werk wordt vermeld dat in bedrijven van de categorie A, B en C een voldoende aantal hulpverleners aanwezig dient te zijn zodat gedurende de ganse arbeidsduur een degelijke eerste hulp kan worden verleend.

Het aantal aanwezige hulpverleners wordt door de werkgever bepaald na advies van de preventieadviseur arbeidsarts en het CPBW, in functie van de activiteiten, de resultaten van de risicoanalyse en het aantal werknemers. Er dient tevens een voldoende spreiding te zijn voorzien.

Inhoud

Na deze opleiding van 16 lesuren kan u zich een beeld vormen van de meest voorkomende noodsituaties. U bent getraind in hoe u in dergelijke situaties een juiste eerste hulpverlening kan toedienen.

De theoretische kennis wordt nadien praktisch ingeoefend en geëvalueerd. 

De opleiding bestaat uit 4 lesdelen die de basisprincipes van eerste hulp omvatten:

  • voorstelling van levensbedreigende situaties, gevolgd door C.P.R. oefeningen
  • gebruik van brancard/transporttechnieken en de correcte houdingen
  • vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, oogletsels,…
  • vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel
  • wettelijke richtlijnen voor eerstehulpverlening binnen een bedrijf

In een vijfde deel vindt een evaluatie plaats.

Na een succesvolle voltooiing van deze opleiding ontvangt u een getuigschrift.

Praktisch

Schrijf u vandaag nog in: € 364,6 of 2.5 PE per deelnemer (vrijgesteld van BTW). Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drank gedurende de opleiding.

Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd. Bij minder dan 6 deelnemers zijn wij genoodzaakt de opleiding te annuleren.

Maatregelen corona bij klassikale opleidingen

Om de klassikale opleidingen op een veilige manier te organiseren, treft Mediwet de nodige maatregelen. Download het infodocument voor meer informatie. Samen sterk tegen corona!