Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk

Gent30/11/2020 09:00 - 12:30Inschrijven

Omschrijving

Het opzetten van een verzuim- en re-integratiebeleid vergt een aanpak op drie niveaus:

  • Primaire preventie: hoe voorkomen dat werknemers uitvallen?
  • Drempelverhogend: welke principes zijn van belang om absenteïsme tegen te gaan?
  • Drempelverlagend: welke concrete stappen zijn er mogelijk en bieden de beste kansen op een vlotte re-integratie van de medewerker?

Inhoud

Binnen elk van deze niveaus, helpen we u in deze opleiding graag op weg. We werken richting een concreet verzuim- en re-integratiebeleid waarover tot consensus kan worden gekomen bij de diverse betrokken partijen binnen uw organisatie (HR, vakorganisaties, leden van het CPBW, hiërarchische lijn, arbeidsarts,...). 

We staan ook stil bij de manier waarop u als leidinggevende/preventieadviseur/HR-manager in de praktijk omgaat met absenteïsme bij uw medewerkers. We werken naar een aanpak volgens fase van afwezigheid: voorafgaand aan de afwezigheid, melding van afwezigheid, tijdens de afwezigheid,… en staan stil bij concrete handvaten die ondersteunend kunnen werken in elk van deze fasen.

Praktisch

Schrijf u vandaag nog in: €180 of 1,5 PE per deelnemer (vrijgesteld van BTW). Alle documentatie is inbegrepen in de prijs evenals de drank gedurende de opleiding.

Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.