Multiple Sclerose en werk

Eén op vier van de Europese beroepsbevolking lijdt aan een chronische ziekte. Twintig procent heeft last van langdurende gezondheidsklachten. Chronisch zieke werknemers aan het werk helpen en houden vormt dan ook een belangrijke uitdaging voor bedrijven. Voor bedrijven die het goed aanpakken zijn chronisch zieke werknemers geen verliespost, maar wel extra gemotiveerde werknemers met vaak waardevolle kennis en ervaring. Motivatie is de beste ‘return on investment’.

Ziektebeeld

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarvan de oorzaken nog niet goed gekend zijn. De ziekte verhindert de hersenen om bepaalde functies (zicht, tast) of motorische functies (stappen, spraak) te controleren. Een beschadiging van het myeline-omhulsel rond de zenuwvezels in de hersenen, maar ook het ruggenmerg. Het omhulsel is cruciaal voor een goede zenuwwerking. Meer dan 10.000 mensen in België leven met MS. De eerste tekenen manifesteren zich meestal tussen 20 en 40 jaar. De ziekte evolueert progressief via zogenaamde ‘opstoten’. De frequentie en duur van deze opstoten verschillen van persoon tot persoon. Ook de symptomen bij de opstoten variëren van zieke tot zieke. De evolutie kan zeer traag zijn. Volgende symptomen kunnen optreden: vermoeidheid, coördinatieproblemen, motorische problemen, zichtproblemen (dubbelzien), zwakheid in de ledematen, duizeligheid, vermindering van de spierkracht en pijn. Op dit ogenblik bestaat er nog geen genezende behandeling.

MS en werk

Tien tot vijftien jaar na de diagnose is nog altijd 25% van de patiënten aan het werk. MS staat de productiviteit niet noodzakelijk in de weg. Naarmate de ziekte evolueert kan er door de werkgever beroep gedaan worden op ‘tewerkstellingsbevorderende maatregelen’. Indien noodzakelijk kan een tegemoetkoming verkregen worden voor een aanpassing van de werkpost en voor het rendementsverlies van de werknemer.

Tien gouden tips voor werkgevers

1. Open en transparante communicatie tussen werknemer en werkgever.

2. Informeer u over de ziekte van de werknemer, bvb. via MS Liga www.ms-sep.be

3. Veel personen met MS zijn nog jaren na de diagnose aan het werk.

4. De arbeidsarts heeft een essentiële rol bij het in overeenstemming brengen van jobvereisten en beperkingen van werknemers met MS.

5. Het organiseren van de werkbelasting via het stellen van prioriteiten en het aanhouden van een gematigd tempo is aan te bevelen.

6. Soms kunnen heel eenvoudige en niet onrealistische aanpassingen al helpen.

7. Het evalueren van de werkprestaties is essentieel. Bouw daarom een overlegmoment rond MS in.

8. De werkgever moet aan de werknemer met MS duidelijk maken dat hij/zij zelf moet vragen om hulp wanneer en welke hulp hij nodig heeft.

9.  Via de VDAB kan de werkgever tussenkomsten krijgen voor aanpassingen op de werkvloer en voor werknemers met verminderd rendement.

10. Er bestaan ook gespecialiseerde MS-revalidatieteams. Zij kunnen een ergotherapeutische evaluatie van de werkplaats doen.

Patiënten met MS benadrukken dat vooral de steun van hun gezin, werkgever en collega’s van doorslaggevend belang is om aan de slag te blijven.

 

Bronnen:

MS Liga Vlaanderen. www.ms-sep.be
http://handicapenarbeid.be/dossiers-m-r/mutiple-sclerose-ms/
www.ms-centrum.be/nl/zorgaspecten/werk.html
PreventFocus, 2/15: Re-integratie na een chronische ziekte: Werken met MS
PreventFocus, 4/2017: MS op het werk
www.prevent.be