Mentaal welzijn op het werk blijft prioritair na Corona

Tijdens de COVID-19-pandemie was er heel wat aandacht voor de gevolgen van dit alles op ons mentaal welzijn. Nu de pandemie toch min of meer onder controle lijkt, zijn de gevolgen ervan echter nog niet verdwenen. Ook op de werkplek zullen de consequenties nog lange tijd voelbaar zijn. Zo is -volgens onderzoek- de mentale weerbaarheid van werknemers verzwakt en is er een stijging van korte, maar frequente afwezigheden.

Terwijl de terugkeer naar de werkvloer voor sommigen een verademing is, maken anderen zich zorgen over hoe het ‘nieuwe normaal’ er uit zal zien. De 'nieuwe' tendensen inzake o.a. telewerk zullen echter pas over een jaar tot uiting komen in onze werkwereld.

Om het thema bespreekbaar te maken, en om mensen te helpen, werken verschillende federale overheidsdiensten samen aan de website www.ikvoelmegoedophetwerk.be. Er is heel wat informatie te vinden, onder meer over hoe u zelf aan de slag kan om het mentaal welzijn op het werk te boosten en bij wie u terecht kan wanneer u hulp nodig heeft, in uw eigen organisatie en daarbuiten. De website bevat ook een onderdeel specifiek gericht naar werkgevers, teamleaders, HR-specialisten, preventie-adviseurs en anderen die instaan voor het mentaal welzijn binnen hun organisatie.

Bron: FOD WASO