Workshop 'Jaarverslag activiteiten voorgaand kalenderjaar'

Online29/02/2024 09:30 - 10:303 / 20Inschrijven

Omschrijving

Elke onderneming, ook met minder dan 20 werknemers, moet een jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk opstellen. Vanaf 1 april 2018 is het niet meer verplicht dit jaarverslag op te sturen naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Onderleg, maar dient u dit ter beschikking te houden in de onderneming. 

Inhoud

Tijdens deze workshop begeleiden we u bij de invulling van dit jaarverslag. Breng zeker uw gegevens mee die u via My Mediwet, bij het sociaal secretariaat en/of de ongevallenverzekeraar kan opvragen.

Praktisch

In 2024 bedraagt de prijs voor deze  opleiding 0,7 PE voor PE-klanten of € 102,09 voor niet-klanten (vrijgesteld van BTW). Deze opleiding is inbegrepen in de jaarbijdrage voor DC- bedrijven. Alle documentatie is inbegrepen in de prijs.

Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd. Bij minder dan 4 deelnemers zijn we genoodzaakt de opleiding te annuleren.

Deze opleiding mag worden aanzien als een opleiding in het kader van de voortdurende bijscholing van een Preventieadviseur.

Indien deze opleiding volzet is, stuur dan gerust een mailtje naar opleidingen@mediwet.be.