Starten als werkgever

Eerst en vooral proficiat! U bent nu een werkgever en heeft uw eerste werknemer(s) in dienst genomen.

Om hen in optimale werkomstandigheden te laten functioneren en preventief te beschermen tegen beroepsziekten, arbeidsongevallen, instabiel psychosociaal welzijn, etc. bent u verplicht om aan te sluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW).

Fijn dat u Mediwet overweegt!

shutterstock_583244545.jpg

Veilig en gezond aan het werk

Een aansluiting bij een EDPBW brengt heel wat voordelen en zekerheden met zich mee:

  • Uw werknemers hebben altijd recht op een spontane consultatie bij de arbeidsarts voor werkgerelateerde problemen en vragen.
  • Mocht u/uw werknemers geconfronteerd worden met een arbeidsongeval, bent u voor de inspectie in orde met de aansluiting bij een EDPBW, maar kan deze EDPBW u ook de nodige ondersteuning bieden bij het opmaken van een omstandig verslag. Werknemers die het emotioneel zwaar krijgen in deze situatie kunnen terecht bij een preventieadviseur psychosociale aspecten die een luisterend oor biedt en advies kan geven.
  • Om uw werknemers in alle veiligheid en gezondheid het werk te laten uitvoeren, kan u met template risicoanalyses, voorbeelddocumenten, checklisten die wij gratis ter beschikking stellen aan onze klant, een veilige en gezonde werkomgeving creëren door risico’s in kaart te brengen en preventiemaatregelen te communiceren en door te voeren.
  • Een gezonde werknemer die in een veilige werkomgeving zijn werk kan uitvoeren, is gemotiveerder en productiever aan het werk. Dit vermindert mogelijk het absenteïsme op de werkvloer, waardoor u als werkgever uw klanten kan blijven bedienen.
  • U mag steeds telefonisch/per mail contact opnemen met Mediwet indien u vragen heeft betreffende het welzijnsbeleid in uw onderneming. Onze collega’s zullen u daarbij gepast advies geven en de ondersteuning bieden waar u nood aan heeft.

Interne versus Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van zodra u 1 werknemer in dienst heeft, ookal werkt deze niet voltijds, moet u een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk oprichten, waarin minstens 1 interne preventieadviseur aangewezen wordt. Bij minder dan 20 werknemers mag de werkgever deze functie op zich nemen. Bij meer dan 20 werknemers wordt er een preventieadviseur aangesteld. Meer informatie over de verschillende niveau's van de preventieadviseur vindt u hier.

Deze waakt over het welzijnsbeleid in de onderneming, adviseert de werkgever betreffende de veiligheid en gezondheid op het werk en stelt preventiemaatregelen voor.

De werkgever of de preventieadviseur kan zich laten bijstaan door een externe preventieadviseur die gespecialiseerd is in verschillende domeinen: arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie, arbeidsgezondheid en psychosociaal welzijn.

Deze externe preventieadviseur ondersteunt de interne preventieadviseur of de werkgever bij de implementatie van het welzijnsbeleid in de onderneming. Deze geeft u advies omtrent de wetgeving op het gebied van welzijn op het werk.