Nieuwe aanbevelingen inzake Handhygiëne tijdens de zorgverlening

Recent werd door de Hoge Gezondheidsraad een herwerkt advies gepubliceerd in verband met de ‘Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening’ (HGR 9344). Het vervangt het vorige advies dat alweer dateerde van 2009.

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen allerhande. Handhygiëne wordt daarom beschouwd als de meest doeltreffende maatregel in de preventie van infecties en in het voorkomen van de verspreiding van micro-organismen. Het ontsmetten van de handen met handalcohol (HA) is dé aanbevolen techniek volgens de nieuwe aanbevelingen. Het wassen van de handen met water en zeep, zonder bijkomende ontsmetting, heeft geen plaats meer in de zorgverlening.

Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt, de zogenaamde empowerment’. Dit is het proces waardoor mensen meer invloed verwerven op beslissingen en acties die van invloed zijn op hun gezondheid. Dit betekent dat de patiënt de toestemming moet krijgen om zorgverstrekkers aan te spreken op hun handhygiëne.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2013 in haar project “Clean care is safer care” onder andere de doelstelling om de handhygiëne te verbeteren om zorginfecties te voorkomen.

Vijf indicaties voor handhygiëne, ongeacht het dragen van handschoenen, zijn:

 1. vóór patiëntencontact
 2. vóór een zuivere of invasieve handeling
 3. na (mogelijke) blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen
 4. na patiëntencontact
 5. na contact met de directe patiëntenomgeving

De praktische uitvoering:

 1. Neem voldoende hoeveelheid handalcohol om de handen volledig te bedekken (minimum 3 ml)
 2. Wrijf de handen in op de volgende wijze:
  • Handpalm tegen handpalm
  • Rechter handpalm over linker handrug en linker handpalm over rechter handrug
  • Handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tegen elkaar
  • Achterkant van de vingers in tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers tegen deze handpalm heen en weer wrijven
  • De duim van elke hand inwrijven met de palm van de ander hand
  • De vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand
 3. Procedure duurt 15 tot 30 seconden

Meer weten? Website van de Federale Overheid: “U bent in goede handen

Download hier het Advies 9344 van de Hoge Gezondheidsraad.