ESF investeert in Mediwet

Oproep 386: Het uitwerken van een strategisch HR-beleid in functie van het nieuwe dienstenmodel, gestuurd vanuit de noden en de optimale inzet van de medewerkers.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaamse Cofinancieringsfonds bieden financiële ondersteuning aan organisaties die de werkbaarheid van jobs van werknemers willen verbeteren.  Hierbij hecht het ESF veel belang aan het feit dat het bedrijf werkt aan de fundamentele bouwstenen van een loopbaanbeleid (werving en selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid en competentiebeleid) en aan de strategische integratie van die bouwstenen in een duurzaam geheel.

Het algemeen doel van dit ESF-project is de uitwerking van een strategisch HR-beleid in functie van het nieuwe dienstenmodel dat gestuurd wordt vanuit de noden van de medewerkers, het optimaal inzetten van de medewerkers en dat rekening houdt met de continuïteit van de onderneming.

In het kader van de ontplooiing van het nieuwe dienstenmodel heeft de directie van Mediwet de strategie van de organisatie geherdefinieerd. Om deze strategie te vertalen naar de medewerkers zal er een strategische personeelsplanning worden uitgewerkt die gedragen wordt door de medewerkers. Door middel van het uitwerken van een competentiebeheer en evaluatiecyclus voor de medewerkers in functie van hun toekomstig functioneren binnen Mediwet willen we hen zekerheden aanbieden en hun onzekerheid wegnemen omtrent hun rol in de organisatie.

Op basis van de talrijke signalen door de medewerkers aangehaald zal er parallel aan de uitbouw van de strategische personeelsplanning een stimulerend en motiverend loonbeleid worden uitgewerkt om medewerkers naast de inhoudelijke uitdagingen ook een economische stimulans te bieden.

Tot slot willen we een stabiel selectie- en rekruteringsproces uitwerken dat op een adequate wijze kan ingezet worden om de vraag naar nieuwe medewerkers in te vullen en zo de continuïteit in de werking van Mediwet garandeert.

Concreet is hiervoor een bijdrage vanuit het ESF toegekend van 31.078,71 euro en vanuit het VCF van 46.618,07 euro.