Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: gewijzigde bescherming van de werknemer tegen represailles vanaf 1 juni 2023

Op 15 mei 2023 verscheen nieuwe regelgeving tot wijziging van de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever op het vlak van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze nieuwe regelgeving gaat in vanaf 1 juni 2023.

Aanleiding voor deze aanpassingen is onder meer een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (de zaak “Hakelbracht”) waarin werd geoordeeld dat het wettelijke beschermingssysteem voor slachtoffers en getuigen van discriminatie ontoereikend is.

In de nieuwe regelgeving wordt het toepassingsgebied van de beschermde personen uitgebreid en worden de formele vereisten geschrapt.

Welke werknemers zijn beschermd?

  • Werknemers die menen slachtoffer te zijn van geweld of pesterijen die verband houden met een discriminatiegrond of ongewenst seksueel gedrag
  • Werknemers die de beschermde persoon hebben verdedigd of in zijn voordeel hebben getuigd, zowel formeel als informeel

Werknemers die stappen ondernemen voor feiten van geweld, pesterijen op het werk die verband houden met een discriminatiegrond , kunnen de werkgever ook zelf op de hoogte brengen van hun acties. De beschermde werknemer kan een bewijs vragen van zijn actie (melding) aan de organisatie, dienst of instelling waar hij stappen heeft ondernomen, en dit aan de werkgever bezorgen maar dit is geen vereiste voor bescherming. Ook een mondelinge melding is voldoende. De bescherming vangt voortaan aan van zodra de werkgever kennisneemt van de ondernomen actie, of er redelijkerwijze kennis van had kunnen hebben.

Voor meer informatie, neem contact op met de psychosociale dienst via psychosoc@mediwet.be.