Externe arbeidsarts nu ook raadpleegbaar op www.mijngezondheid.be

Wie een externe arbeidsarts heeft op het werk, vindt zijn of haar contactgegevens vanaf nu ook terug via www.mijngezondheid.be. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block: “Op die manier willen we de drempel verlagen om hulp te zoeken bij problemen op het werk.” Andere nieuwigheden op het gezondheidsportaal zijn het medicatieschema voor mensen met een chronische aandoening en de koppeling met het digitale loket van de Christelijke Mutualiteiten en de Neutrale Ziekenfondsen.

Te vaak is de relatie tussen een arbeidsarts en een werknemer nog eenrichtingsverkeer. De arbeidsarts komt langs op vaste momenten, bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor de vaste gezondheidscheck. Maar als werknemer kan je je arbeidsarts ook zélf contacteren als je problemen hebt op het werk. In bedrijven met een eigen preventiedienst is dat eenvoudiger dan in bedrijven die met een externe preventiedienst samenwerken. Heel wat werknemers weten niet precies wie hun externe arbeidsarts is en durven daar niet altijd naar te vragen.

Om de drempel voor hen te verlagen, zorgt de overheid nu dat werknemers de naam en de contactgegevens van hun externe arbeidsarts makkelijk online kunnen terugvinden.

Co-Prev, de sectororganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, werkte daar een digitale toepassing voor uit die nu ook toegankelijk is via het online gezondheidsportaal Mijngezondheid. Naast de arbeidsarts vinden mensen er de gegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten op hun werk.

Bron: Co-Prev, FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid