Medisch attest afgeschaft bij contact met voeding

Personen die in contact komen met levensmiddelen dienden een 3-jaarlijks attest, opgesteld door hun huisarts of de arbeidsarts, te kunnen voorleggen bij controles van het Federaal Voedselagentschap. De overheid heeft beslist dat dit medisch attest geen vereiste meer is. Deze wijziging is van kracht vanaf 11 augustus 2018 (zie het KB van 3.7.18 tot wijziging van het KB van 13.7.14 betreffende levensmiddelenhygiëne, B.S 1.8.18).

Bedoeling van het attest     

Dit attest verklaarde de geschiktheid van personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen. Hierbij werd gekeken naar de eventuele besmettelijke aandoeningen die via voeding kunnen worden overgedragen.

Attest geen vereiste meer

Dit medisch attest geeft een verkeerd beeld en een vals veiligheidsgevoel aangezien het maar een momentopname is.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vinden dat ‘sensibilisering d.m.v. het communiceren van de risico’s naar de bevolking, personen die in contact komen met levensmiddelen, operatoren en artsen veel zinvoller is dan het driejaarlijks afleveren van een medisch attest aan personen die in contact komen met levensmiddelen in de voedingssector.’

Meer informatie over dit KB

Raadpleeg het KB van 3 juli 2018.