Mediwet heeft een nieuw logo

Na de recente vernieuwing van onze website, besloot Mediwet om ook de offline communicatietools aan te pakken. Na pakweg 15 jaar nemen we afscheid van de wereldbol gedragen door een hand. We kiezen echter ook nu weer voor een logo dat helder onze boodschap weerspiegelt. Mediwet engageert zich om het welzijn van iedereen op de werkvloer te bewaken. Onze hoofdopdracht, nl. de klant beschermen op het vlak van welzijn, wordt voortreffelijk voorgesteld door het nieuwe Mediwet-schild. Die bescherming bieden wij onze klant in heel wat verschillende aspecten. Het nieuwe logo sluit dan ook perfect aan bij onze identiteit en doeleinden door zowel onze structuur als de inhoud van ons werk te symboliseren.

De verschillende driehoeken in ons nieuwe logo staan elk voor een discipline waarvoor we ons inzetten en waarbij we over uitgebreide know-how beschikken binnen onze organisatie. Die disciplines zijn arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, gezondheid, ergonomie, psychosociaal welzijn en verfraaiing van de werkplaats. Door de positionering van de driehoeken krijgen we een 3D-effect dat een punt creëert. Dit punt wijst op onze proactiviteit. Daarnaast slaan de overvloeiende blauwe tinten op de flexibiliteit die we aan de dag leggen.

Het schild vertelt óns verhaal.