Aangepaste periodiciteit bij periodieke gezondheidsbeoordelingen

Dat ieders werkwereld voortdurend wijzigt, lijdt geen twijfel. Om arbeidsartsen in deze nieuwe omstandigheden op de meest efficiënte wijze te kunnen inzetten, wordt de periodiciteit voor de periodieke gezondheidsbeoordelingen aangepast. Dit verscheen op 11 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad in een nieuw KB van 14 mei 2019.

De periodiciteit van de onderzoeken verandert eigenlijk in de praktijk niet.

Dit nieuwe KB biedt elke onderworpen werknemer nog steeds de mogelijkheid tot een persoonlijk jaarlijks medisch contact. Dit gezondheidstoezicht wordt tweejaarlijks ingevuld met een klassiek periodiek onderzoek door een arbeidsarts en verpleegkundige.
In het tussenliggende jaar worden de werknemers uitgenodigd voor een gezondheidstoezicht bij een hiertoe specifiek opgeleide verpleegkundige. Dit contact staat onder supervisie van de verantwoordelijke arbeidsarts.

Hoe gaan deze onderzoeken verlopen?

Door middel van de bespreking van een specifiek ontworpen vragenlijst (risicogebonden), het uitvoeren van bijkomende testen afhankelijk van de risico’s op de werkpost én een persoonlijk gesprek wordt de gezondheid van de werknemer door de verpleegkundige deskundig opgevolgd.
Bij wijziging van de gezondheidstoestand, gelinkt aan de risico’s op het werk of als de werknemer dit vraagt, zal de werknemer ook tussentijds door de arbeidsarts onderzocht worden.

Wat is het effect van deze wijziging?

Deze werkwijze heeft een positieve impact op de service die wij aan u kunnen bieden. De arbeidsartsen kunnen ten gevolge van deze nieuwe periodiciteit meer ingezet worden voor meerwaardeonderzoeken, bezoeken aan werkplaatsen en werkposten, uitwerken van specialistische adviezen en het uitvoeren van de re-integratieonderzoeken.

Is de werknemer verzekerd van een goede medische opvolging?

De gezondheid van de werknemers blijft uiteraard ook met dit nieuwe KB goed opgevolgd.
Een werknemer kan steeds terecht bij de arbeidsarts als deze gezondheidsproblemen ondervindt, rechtstreeks gelinkt aan de risico’s op het werk. Ook een spontane consultatie bij de arbeidsarts blijft nog steeds op elk moment mogelijk.
Mediwet zal de tussentijdse gezondheidstoezichten, uitgevoerd door de verpleegkundigen, ook gebruiken om de algemene gezondheidstoestand van de werknemers te optimaliseren. Er zullen op die momenten specifieke thema’s aan hen toegelicht worden. Op deze wijze worden ook de tussentijdse onderzoeken op hun beurt meerwaardeonderzoeken.

Wanneer gaat Mediwet dit uitvoeren?

Mediwet zal deze nieuwe periodiciteit stap per stap uitwerken en implementeren.

Naar het KB van 19 mei 2019.

Naar de website van het FOD Waso.