10 september 2019: Werelddag preventie van zelfdoding

Wereldwijd staat vandaag de preventie van zelfdoding in de belangstelling. Om de geestelijke gezondheid van werknemers te monitoren en suïcidale signalen op te vangen, is preventie binnen de onderneming van cruciaal belang.

Zelfdoding (h)erkennen

Zelfdoding is een complex gegeven en heeft meestal meer dan één specifieke oorzaak. Ook werkgerelateerde factoren zoals stress op het werk, pesterijen of werkloosheid kunnen meespelen bij de ontwikkeling van suïcidale gedachten. Het is dus van belang dat de samenwerking tussen HR-diensten en interne en externe preventiediensten goed op elkaar zijn afgestemd zodat de werknemer tijdig kan doorverwezen worden. De werknemer kan 24/7 telefonisch terecht bij iemand van de zelfmoordlijn via 1813.

Iemand stapt meestal niet zomaar uit het leven. Vaak gaat hier een proces van weken tot zelfs jaren aan vooraf. Dit gaat van het ervaren van donkere gedachten naar de suïcidewens, naar het plannen van de zelfdoding tot vervolgens de zelfdodingspoging. Personen in de onmiddellijke (werk)omgeving kunnen in die periode misschien signalen opvangen, al zijn sommige minder zichtbaar dan andere.

Zo kan de persoon aangeven te willen sterven of zichzelf iets aan te willen doen, hij/zij voelt zich hopeloos, nutteloos of een last voor anderen. Er wordt misschien (online) op zoek gegaan naar zelfdodingsmethodes. Hij/zij presteert slechter op het werk, kan het werk niet afmaken en/of ontwikkelt een patroon in te laat komen en afwezigheid. Concentratiemoeilijkheden, isolement en stemmingswisselingen kunnen ook een signaal zijn. Veranderingen in het eet- en slaappatroon of toegenomen alcohol- of druggebruik kunnen eveneens een indicatie vormen.

In eerste instantie is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waar open over de situatie gepraat kan worden. Het (h)erkennen van de aanwezige gevoelens, kan reeds een enorm verschil maken. Naast ruimte voor een gesprek is het tevens belangrijk dat deze gevoelens niet gerelativeerd of geminimaliseerd worden. Indien u een vertrouwenspersoon heeft aangesteld, zorg er dan voor dat deze goed bekend is bij uw werknemers.

Gesprek met de psychosociale preventiedienst van Mediwet

Onze psychosociale hulpverleners bieden graag een luisterend oor aan werknemers die nood hebben aan een gesprek of begeleiding. Samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden om de stress of andere mentale problematieken te verlichten en te verhelpen.

Ook buiten de kantooruren kunnen werknemers in geval van nood contact opnemen. Voor dringende psychosociale bijstand voorziet Mediwet een noodnummer, 09 277 22 99, waarbij de werknemer wordt doorgeschakeld naar een psycholoog die telefonisch een eerste ondersteuning biedt. De werknemer kan vervolgens terecht bij onze psychosociale dienst op de eerstvolgende werkdag. Bij noodsituaties zal de psycholoog de werknemer doorverwijzen naar de hulpdiensten (dienst 100, spoeddienst,…).

Zelfdoding in de omgeving

Een familielid, vriend, collega van iemand die zichzelf van het leven heeft beroofd, staat voor de zware taak om met dit verlies om te gaan. Soms vermijdt de omgeving de confrontatie met dit leed. Dan kan het een grote steun zijn om met zijn verhaal terecht te kunnen bij een hulpverlener. Op vraag van de werkgever bieden we ook nazorggesprekken aan voor collega’s die achterblijven met vragen of ongeloof.

We voorzien één of meerdere groeps- en of individuele gesprekken om werknemers te ondersteunen en te begeleiden bij dit rouwproces. Indien er gespecialiseerde hulp of begeleiding wenselijk is, verwijzen we hen graag door naar de juiste hulpverlening.

Kent u zelf iemand uit de omgeving die met deze gedachten zit, probeer dan een gesprek aan te gaan. Download onze folder Preventie van zelfdoding voor meer informatie en rechtstreekse hulpnummers.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be of kan de psychosociale dienst van Mediwet contacteren (psychosoc@mediwet.be of telefonisch: 09 221 06 07 Gent / 03 205 69 70 Antwerpen).