28 april: Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28 april werd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' (World Day for Safety and Health at Work). Met deze dag wil de organisatie de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten nog eens extra onder de aandacht brengen.

De COVID-19-pandemie heeft op de hele wereld een gigantische impact en dus ook op de 'werkwereld' van miljarden mensen. Gaande van het potentieel besmettingsrisico op de werkvloer tot de bijkomende risico’s die ontstaan t.g.v. sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een significant voorbeeld daarvan is het telewerk waar overal ter wereld zo hard op wordt gehamerd. Telewerk brengt heel wat opportuniteiten met zich mee maar tegelijkertijd moeten we ons ook bewust zijn van de daaraan verbonden (psychosociale) risico's.

De huidige gezondheidscrisis bewijst de noodzaak van sterke risicobeheersingssystemen. Daarom wil de IAO tijdens de werelddag de focus leggen op de verdere uitbreiding en ontwikkeling van deze risicobeheersingssystemen, zowel op nationaal- als bedrijfsniveau. Dit laat toe om op een flexibele, veerkrachtige manier in allerlei omstandigheden te kunnen omgaan met preventie en bescherming van de werknemers op de werkvloer.

Bron: ilo.org