Week tegen pesten - samen werken aan de preventie van pesten op de werkvloer

Voorkomen is beter dan genezen. Helaas worden medewerkers soms geconfronteerd met situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, verbaal of fysiek geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Mediwet ondersteunt u in het opstellen van een algemeen beleid, maar ook in het uitwerken van een bedrijfsspecifieke gedragscode.

Indien u intern één of meerdere vertrouwenspersonen wenst aan te stellen, kunnen zij bij Mediwet de erkende basisopleiding tot vertrouwenspersoon volgen. Jaarlijks hebben opgeleide vertrouwenspersonen de mogelijkheid om in te schrijven op één van onze intervisiemomenten.

Elke medewerker kan ook rechtstreeks een beroep doen op de externe preventieadviseur psychosociale aspecten wanneer hij slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag op het werk. De preventieadviseur kan een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek uitvoeren en u, als werkgever, adviseren over zinvolle maatregelen.

Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen tevens door de psychosociale dienst persoonlijk begeleid en ondersteund worden.