Pilootproject burn-out

In januari 2019 startte Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) met een pilootproject rond burn-out. Dit pilootproject biedt begeleiding aan voor werknemers die die zich in een préburn-out of een eerste fase van burn-out bevinden. Omwille van de coronacrisis breidt Fedris de maximumlimiet uit van 1000 naar 2500 deelnemers en er worden – naast de ziekenhuis- en banksector – enkele sectoren toegevoegd. De doelstelling van het begeleidingstraject is om werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten. De sessies van het begeleidingstraject alsook de reiskosten worden ten laste genomen door Fedris.

Voorwaarden om deel te nemen:

1. Deel uitmaken van één van de betrokken sectoren:

 • banken
 • ziekenhuizen
 • huisartspraktijken
 • praktijken van specialisten
 • ziekenvervoer
 • ambulante revalidatieactiviteiten
 • verpleegkundige activiteiten
 • instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 • instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap

2. Moeilijkheden ervaren tijdens het werk (eerste symptomen van burn-out)

3. Momenteel aan het werk zijn of minder dan 2 maanden in werkonderbreking zijn

Begeleidingstraject:

Het begeleidingstraject is aangepast aan de behoeften van elk individu. Het begeleidingstraject wordt gegeven door een burn-outbegeleider, bestaat uit verschillende sessies en heeft een maximale duur van 9 maanden.

 • De eerste fase bestaat uit maximaal 4 individuele sessies waarbij de focus gaat naar de werkgerelateerde problemen. Het doel van deze sessies is het analyseren van de huidige beroepssituatie en de beleving van de werknemer.
 • In de volgende sessies (maximaal 3 sessies) wordt er gefocust op onderwerpen die betrekking hebben op onderwerpen zoals stressbeheersing, gezond leven en energierecuperatie.
 • Daarnaast kan de werknemer maximaal 7 ondersteunings- en begeleidingssessies volgen (gegeven voor kinesitherapeut en/of klinisch psycholoog).
 • Indien gewenst en bij akkoord van de werknemer kan er één multidisciplinaire vergadering plaatsvinden. Hierbij zal de begeleider contact opnemen met de preventieadviseur-arbeidsarts van de onderneming van de werknemer en zo een vergadering voor multidisciplinair overleg voorstellen. Het doel van deze vergadering is om verbeteringen te kunnen voorstellen in de werkomstandigheden van de werknemer.
 • Bijkomend zijn er maximaal twee follow-upsessies. De bedoeling van deze sessies is het evalueren van de situatie van de werknemer.
 • Indien de werknemer aan het einde van het traject tot de conclusie komt dat het voor hem onmogelijk is om de huidige beroepsloopbaan voort te zetten en als de werknemer geen multidisciplinaire vergadering wenst, heeft de werknemer recht op maximaal twee sessies beroepsheroriëntering. In deze sessies wordt er samen gezocht naar een oplossing.

Hoe aanvraag indienen?

Het aanmeldingsformulier kan worden ingevuld door de behandeld arts (huisarts, psychiater,…), de preventieadviseur-arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet.

Bron: Fedris