Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


ALGEMENE RISICOANALYSE

Dienst Algemeen
Elke onderneming dient een dynamisch risicobeheersingssysteem te hebben op basis van een risicoanalyse. De risicoanalyse moet uitgevoerd worden met aandacht voor alle risicodomeinen. Mediwet kan de risicoanalyse uitvoeren voor elke onderneming die hiervoor niet zelf de nodige kennis en competentie in huis heeft of die hiervoor geen medewerkers wil of kan vrijmaken.
Bij een risico-evaluatie komt het erop aan te onderzoeken aan welke risico's de werknemers kunnen worden blootgesteld. Na de identificatie van de risico's worden deze geëvalueerd met behulp van de Kinney-methode en wordt bekeken welke maatregelen men kan nemen om de risico's te voorkomen, bij de bron uit te schakelen of te beperken.
Uit de resultaten van de risicoanalyse worden preventiemaatregelen voorgesteld die kunnen worden opgenomen in het jaarlijks actieplan.
De gegevens worden nadien verwerkt in digitale documenten (Mediprev) die de opvolging  ervan door u of uw medewerkers mogelijk maken via Windowsgestuurde computers.

Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet