Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

Dienst Veiligheid
Elk ernstig arbeidsongeval moet onmiddellijk onderzocht worden door een preventieadviseur niveau 1 of 2.  Voor ondernemingen zonder preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 dient dit te gebeuren door Mediwet.
Het omstandig verslag van dit onderzoek moet binnen de 10 kalenderdagen volgend op het arbeidsongeval bezorgd worden aan de met toezicht belaste ambtenaar.
Tijdens het arbeidsongevallenonderzoek worden de feiten van het ongeval genoteerd en de primaire, secundaire en tertiaire oorzaken ervan opgespoord en geanalyseerd. Getuigen en slachtoffers kunnen hiervoor worden gehoord.   Indien nodig moeten de verschillende betrokken partijen (onderaannemer, uitzendbureau) samenwerken. 
Aanvullend worden maatregelen ter voorkoming van dergelijke ongevallen voorgesteld en besproken. 
Het omstandig verslag moet door de werkgever aangevuld worden (duiding van de maatregelen die getroffen zullen worden, met vermelding van de uitvoeringstermijn) en ondertekend naar de met toezicht belaste ambtenaar gestuurd worden.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet