Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


OPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBM

Dienst Veiligheid
De werkgever is er toe gehouden de risico's inherent aan de arbeid op te sporen en de materiële maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen. Wanneer de risico's niet uitgeschakeld kunnen worden door methodes of procédés op het gebied van de arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen, worden de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt.
De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en over instructies betreffende de op het werk aangewende PBM beschikken.
Er moeten schriftelijke instructies opgesteld worden die voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn om zo het correct gebruik te garanderen. De instructienota opgesteld voor elk type PBM dat in de onderneming wordt gebruikt bevat de nodige aanduidingen betreffende: hun werking, het gebruik, het nazicht, het onderhoud, de opslag en de vervaldatum (art. 4 en 24, KB gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, BS 14/07/2005).

Aan de hand van deze veiligheidsinstructiekaarten komt u als werkgever tegemoet aan de wettelijke bepalingen.
Mediwet stelt op basis van observatie en bijhorende gebruikshandleidingen voor elk persoonlijk beschermingsmiddel een veiligheidsinstructiekaart op.
Deze bevatten de nodige schriftelijke instructies voor het aangewende PBM en worden aangeboden in de vorm van duurzame gelamineerde fiches met aangename lay-out.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet