Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


STOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDING

Dienst Psychosociale Aspecten

Het uitbouwen van een rookstopprogramma door Mediwet gebeurt aan de hand van het transtheoretische model. Volgens dit model doorloopt elk individu verschillende fases, vooraleer hij/zij stopt met roken. Voor elke fase zijn er verschillende technieken om in een andere fase te geraken.
Deze groepsbegeleiding kan bekostigd worden door de werkgever of door de deelnemers.
Het volledige programma vraagt zeven sessies (om de 14 dagen). Iedere sessie duurt maximaal twee uur.
Rookstopprogramma:
Sessie 1: Afspraken en vertrouwen
* Vertrouwensoefeningen
* Confidentialiteit grondig in de verf zetten
* Uitleg rond gedragsverandering in het kader van het transtheoretisch model
* Rookervaringen delen
* Huistaak: Rookagenda opmaken
Sessie 2: Rookagenda voor- en nadelen
* Huistaak bespreken
* Beslissingsbalans opmaken: voor- en nadelen bespreken
* Positief denken
* Doelstellingen formuleren
* Huistaak: Drie sigaretten minder roken (adhv. rookagenda)
Sessie 3: Relaxatie
* Huistaak bespreken en aandachtspunten beklemtonen
* Relaxatietechnieken
* Huistaak: Verder afbouwen naar persoonlijke inschatting
* Huistaak: Alternatieven zoeken
Sessie 4: Rookstop
* Gedragsalternatieven
* Stopagenda opmaken
* Beloning tegen volgende sessie formaliseren
* Huistaak: Rookstop
Sessie 5: Vermijden, beloning
* Rookstop bespreken
* Beloningssysteem uitdokteren
Sessie 6: Opvolgen en ervaringen
Sessie 7: Opvolgen en ervaringen
Binnen een groepsbegeleiding worden vooreerst de verschillende fases en technieken overlopen. Afhankelijk van de fase waarin men zich bevindt, krijgt men specifieke opdrachten, aandachtspunten en werkpunten. Iemand die er pas aan denkt om te stoppen krijgt in de eerste plaats informatie rond attitudeverandering. Iemand die reeds een paar stappen ondernam tot stoppen, krijgt alternatieven voor roken aangereikt. 

Tegelijk moet, aan de hand van samenwerkingsopdrachten, het vertrouwen binnen de groep aangescherpt worden. In de daaropvolgende sessies wordt het proces opgevolgd: de deelnemers krijgen andere aandachtspunten en de leden van de groep kunnen hun bedenkingen delen met de groep.
Extra kosten zoals medicatie, huur locatie, etc. kunnen bekostigd worden door werkgever of deelnemers.

Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet