Diensten - Opleidingen - Basisvorming EHBO-hulpverlener

Basisvorming EHBO-hulpverlener BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Opleiding EHBO-hulpverlener van 16 uur (+ evaluatieproef): u kan inschrijven voor een open opleiding in Mediwet of er kan een opleiding ter plaatse in uw bedrijf georganiseerd worden.

Deze cursus is er op gericht om werknemers op te leiden tot hulpverleners die binnen het bedrijf in geval van een noodsituatie hun collega in nood kunnen bijstaan en deze een degelijke eerste hulp verlenen. Bedrijven van categorie A, B en C dienen volgens het KB rond EHBO van 15/12/2010 wettelijk te beschikken over 1 of meerdere van deze hulpverleners.

Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze basisopleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift blijft geldig indien de houder jaarlijkse bijscholingen volgt van minimum 4u.
Het aantal van deze hulpverleners staat steeds in verhouding met de aard van het werk en de personeelssterkte.
Ook voor bedrijven van categorie D is het meer dan wenselijk, soms zelfs verplicht, om over dergelijk(e) hulpverlener(s) te beschikken.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
De lessenreeks omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5° deel met een theoretische en praktische evaluatieproef.
De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.
De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.  De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
  • De basisprincipes van eerste hulp;
  • De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;
  • Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;
  • Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels,…;
  • Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
  • De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.
Voor deze opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

OPEN OPLEIDINGEN
Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender
Meer informatie
  • Contactpersoon: Manu Terneus


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet