Diensten - Opleidingen - Indiv. opleiding à werkpost: beeldschermwerk

Indiv. opleiding à werkpost: beeldschermwerk

 

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. De wetgeving verplicht de werkgever nog steeds om de werknemers te informeren over de veiligheid en de gezondheid van hun beeldschermwerkpost. De werkgever dient eveneens de werknemer bij ingebruikname en bij wijziging van de organisatie van de werkpost op te leiden betreffende het gebruik ervan (KB beeldschermen BS 07/09/1993).

Tijdens deze infosessie worden uw personeelsleden die beeldschermwerk verrichten, individueel aan hun werkpost, ingelicht over de aandachtspunten voor lichamelijke en mentale belasting, die een invloed op hun veiligheid en gezondheid kunnen hebben. Na de opleiding kunnen ze probleemsituaties herkennen en oplossen.


INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

Een medewerker van de afdeling ergonomie zal gedurende 4u rondgaan langs de werkposten van de beeldschermwerkers. Ongeveer 15 à 20 beeldschermwerkers kunnen op 4u bezocht worden waarbij 10 à 15 minuten per beeldschermwerker wordt voorzien.

De bezochte beeldschermwerkers krijgen individueel aan hun werkpost informatie over de aandachtspunten naar veiligheid, gezondheid en ergonomie op de werkplek. Medewerkers zullen aangemoedigd worden om hun werkpost mensvriendelijker te organiseren. Er zullen o.a. tips over een goede zit- en werkhouding, optimale opstelling van het materiaal, een goed gebruik van de aanwezige werkmiddelen, het belang van voldoende beweging / doorbreken langdurig zitten, gegeven worden. Waar mogelijk zal de zithouding en/of opstelling van het materiaal reeds aangepast worden tijdens de rondgang.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet