Diensten - Opleidingen - Open opleiding in groep: analyse beeldschermwerk

Open opleiding in groep: analyse beeldschermwerk

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk is opgeheven vanaf 1/01/2016. In plaats daarvan moet de werkgever minstens om de 5 jaar een analyse van de beeldschermwerkposten voorzien op groepsniveau en op individueel niveau, onder andere over de risico's voor het gezichtsvermogen, de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting bij de beeldschermwerkers. Deze analyse dient indien nodig aangevuld te worden door een bevraging van deze medewerkers om de werkomstandigheden en/of gezondheidsproblemen op te sporen. Indien uit de bevraging blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, worden de betrokken werknemers door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling. Daarna moet het Comité preventie en bescherming (indien aanwezig), alsook de beeldschermwerkers geïnformeerd worden over de resultaten van deze analyse en over de maatregelen die de werkgever plant te nemen.

Met deze workshop biedt Mediwet interne preventieadviseurs, leidinggevenden en werkgevers, een tool aan voor het uitvoeren van deze analyse.

 

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

De workshop duurt ongeveer 1u30 en wordt gegeven door een medewerker van de afdeling ergonomie. In deze workshop komen volgende punten aan bod:

-voorstelling en gebruik van een tool (checklist) om de analyse van de beeldschermwerkposten uit te voeren

-wat is een goede zithouding en correcte opstelling van de beeldschermwerkpost

-aankoopnormen en aandachtspunten bij de aankoop van bureaumateriaal

Na deze sessie kan u aan de slag om in uw eigen onderneming de analyse van de beeldschermwerkposten op een goede manier uit te voeren.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet