Diensten - Opleidingen - Open opleiding in groep: werken met beeldschermen

Open opleiding in groep: werken met beeldschermen

 

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. De wetgeving verplicht de werkgever nog steeds om de werknemers te informeren over de veiligheid en de gezondheid van hun beeldschermwerkpost. De werkgever dient eveneens de werknemer bij ingebruikname en bij wijziging van de organisatie van de werkpost op te leiden betreffende het gebruik ervan (KB beeldschermen BS 07/09/1993).

Tijdens deze infosessie worden interne preventieadviseurs, leidinggevenden en werkgevers, in groep, ingelicht over de aandachtspunten voor lichamelijke en mentale belasting, die een invloed op hun veiligheid en gezondheid kunnen hebben. Na de opleiding kunnen ze probleemsituaties herkennen en oplossen.


INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

De infosessie zelf duurt ongeveer 2 uur; en wordt gegeven door een medewerker van de afdeling ergonomie.

In de infosessie komen aan bod: het ontstaan van lichamelijke en mentale klachten, de risicofactoren en hoe deze aan te pakken. Zo weet u als interne preventieadviseur, leidinggevende en/of werkgever hoe men een beeldschermwerkpost mensvriendelijk kan organiseren; wat een goede zithouding is, wat het belang is van voldoende beweging en het doorbreken van het langdurig zitten. Verder maakt men kennis met de ergonomische aandachtspunten in verband met de stoel, tafel, scherm(en), muis, toetsenbord, enz.; evenals de normen waar men best rekening mee houdt bij de aankoop van bureaumateriaal

We maken de deelnemers houdingsbewust en leren hen een aantal alternatieve zithoudingen aan.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet