Extranet wordt My Mediwet

Mediwet heeft met de vernieuwing van de website ook enkele aanpassingen gedaan aan de toegang tot Extranet, het informatief en administratief platform voor aangesloten bedrijven. Vanaf heden heet dit platform My Mediwet.

My Mediwet (cfr. Extranet) is het platform voor werkgevers, preventieadviseurs en administratief verantwoordelijken, waarop talrijke documentatie terug te vinden is. Na het inloggen heeft de gemachtigde gebruiker toegang tot publicaties, informatiebladen, voorbeelddocumenten, brochures, formulieren voor gezondheidsbeoordeling, standaardrisicoanalyses, verslagen van (ernstige) arbeidsongevallen en bedrijfsbezoeken. Daarnaast zijn ook verschillende adviezen, facturen en het jaarlijks activiteitenverslag raadpleegbaar.

Voor het beheren van het personeelsbestand, kan de gemachtigde gebruiker op My Mediwet (cfr. Extranet) een volledige lijst terugvinden. Deze is gemakkelijk aan te passen indien er een personeelslid uit dienst is en/of een nieuw personeelslid is aangeworven. De wijzigingen die via Dimona binnenkomen, kunnen op My Mediwet (cfr. Extranet) teruggevonden en gewijzigd worden. Deze worden, na uw goedkeuring, automatisch aangepast in het personeelsbestand.

Om in lijn te zijn met de vernieuwingen van de website, heeft Mediwet het Extranet van naam veranderd naar My Mediwet. Inhoudelijk verandert er niets, dus u kan op het vertrouwde platform alle documentatie terugvinden.

Bij vragen of onduidelijkheden kan u ons steeds contacteren via info@mediwet.be.