Activiteitenkalender

8
september 2017

Basisopleiding preventieadviseur niv.3 - Antwerpen

Opleiding gericht naar: 
Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen naar de Wet Welzijn te kunnen volbrengen. 

Programma:

Dag 1: welzijnswetgeving, organisatorische structuren, Mediprev

Dag 2: DRBS, risicoanalyse, EDPBW, jaarverslag

Dag 3: gezondheidstoezicht, onthaal, bijzondere werknemerscategorieën, EHBO, biologische agentia, asbest 

Dag 4: arbeidsongevallen, CBM en PBM

Dag 5: arbeidsmiddelen, intern transport en veilig werken op hoogte 

Dag 6: chemische agentia 

Dag 7: omgevingsfactoren: geluid, trillingen, verlichting en klimaat

Dag 8: elektriciteit, brandpreventie en brandbeveiliging 

Dag 9: psychosociale aspecten

Dag 10: ergonomie

Data en tijdstippen:  
08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10 
20/10 - 27/10 - 17/11 - 24/11 - 08/12/17 (examen)
Telkens van 08.30u tot 12.30u.

Examen:
Als examen voor deze basisopleiding moet iedere deelnemer een risico-evaluatie uitvoeren van een zelfgekozen werkpost in het bedrijf (alle welzijnsdomeinen moeten hieraan te pas komen!). Elke deelnemer stelt zijn/haar opdracht voor aan de groep. Nadien is er de gelegenheid tot vragen en een groepsdiscussie. 

Aanwezigheid:
Aanwezigheid van de deelnemers bij de lessen is vereist om aan het examen deel te kunnen nemen en het attest te ontvangen.

Prijs: 

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille. Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes tijdens de pauze. 

Inschrijven
Inschrijven kan tot 25 augustus 2017. Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.

Lees verder »
28
september 2017

25ste Dag van de Preventieadviseur

Beste preventieadviseur,

 

Al voor de 25ste keer verwelkomen wij u met plezier op onze dag van de preventieadviseur,  waar wij zoals steeds graag onze ervaringen met u delen. Om dit blije gebeuren met een fris hoofd te benaderen, verwelkomen wij u graag op een ontbijtsessie. Wij organiseren deze dag op donderdag 28 september 2017 in een conferentiezaal van hotel Serwir in Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas. Uw ontbijt staat klaar vanaf 08:15u.

 

We wijden deze jubileumeditie aan twee thema’s die niet meer weg te denken zijn uit het bedrijfsleven: omgaan met burn-out en bemiddeling als hefboom in conflicten. Vrijwel ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met de impact van conflicten of burn-out op de werkvloer. Een toenemende ontevredenheid, een stijgend verloop, een piek in het ziekteverzuim zijn maar enkele van de mogelijke gevolgen die ook u als preventieadviseur zullen opvallen.

 

De toenemende aandacht, zowel vanuit de wetgever als vanuit de media voor psychosociale thema’s, vraagt ook een alsmaar veelzijdiger profiel van de preventieadviseur en/of HR-verantwoordelijke. Als “halve psycholoog” om de werkgever te adviseren, als “bemiddelaar” (of niet?) in conflictsituaties.

 

Maar wat kan nu uw rol zijn in dit verhaal? Wat kan u doen als preventieadviseur? En hoe kan Mediwet u als preventieadviseur en uw organisatie ondersteunen? We laten zowel enkele externe specialisten alsook onze eigen preventieadviseurs psychologen aan het woord en werpen er van uit de preventiewereld onze blik op.

 

Deze informatievoormiddag is kosteloos en strikt voorbehouden voor onze klanten. Wij zijn er van overtuigd dat u zich zal inschrijven voor, alweer, een boeiend contactmoment. Graag bij inschrijving ook doorgeven of u al dan niet wenst deel te nemen aan het ontbijt.

 

 

PROGRAMMA

 

Burn-out en Bemiddeling 

 

08.15

Onthaal

met ontbijt

 

09.00

Welkom

* Dr. Micheline Bekaert, algemeen directeur Mediwet

09.05

Wat is burn-out?  We zoomen in op het gegeven van burn-out  zelf, de neurobiologie alsook tips wat kan worden gedaan op niveau van een bedrijf.

* Ann Lacres - Huis voor Veerkracht

10.05

Burn-out preventie: werken aan individu én organisatie. Werking van Mediwet aan de hand van een concrete case.
*  Caroline Lanckriet, preventieadviseur psychosociaal welzijn Mediwet

10.30

PAUZE

 

10.45

Wat als een werknemer het moeilijk heeft met een andere werknemer? Wat als een meningsverschil ervoor zorgt dat de leidinggevende en de werknemer verder uit elkaar groeien? Wat als een meningsverschil leidt tot een conflict? Is er nog kans op een oplossing? Hoe zorgt een goede communicatie voor een goede samenwerking?

* Thomas Van Den Berghe - bemiddelaar.  Www.absolvi.be

11.45

De preventieadviseur psychosociaal welzijn als bemiddelaar. Return on investment?
* Peter Vanslembrouck,  preventieadviseur psychosociaal welzijn Mediwet

12.15

Codex 2017 - wel of niet een uitdaging voor de interne preventieadviseur?" Dat is de vraag…
* Bruno Van Dyck,  preventieadviseur Mediwet

12.30

Gelegenheid tot vragen stellen

 


  

 

 

Lees verder »
6
oktober 2017

VOLZET Open bijscholing EHBO GENT 06/10/2017

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 06/10/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
  

Lees verder »
10
oktober 2017

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Gent

Op dinsdag 10/10/2017 van 09.00u-13.00u organiseert Mediwet een intervisie voor vertrouwenspersonen in Gent.


Omschrijving

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen. 

 

Inhoud

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).

 

Wanneer?

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

-          Donderdag 27/04/2017 van 12.30u - 16.30u in Gent

-          Donderdag 11/05/2017 van 9.00u-13.00u in Antwerpen

-          Dinsdag 13/06/2017 van 9.00u-13.00u in Antwerpen

-          Dinsdag 12/09/2017 van 09.00u - 13.00u in Antwerpen

-          Dinsdag 10/10/2017 van 09.00u - 13.00u in Gent

-          Dinsdag 14/11/2017 van 09.00u - 13.00u in Antwerpen

 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Lees verder »
11
oktober 2017

Workshop 'Analyse beeldschermwerkplek' - Antwerpen

Omschrijving

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk is opgeheven vanaf 1/01/2016. In plaats daarvan moet de werkgever minstens om de 5 jaar een analyse van de beeldschermwerkposten voorzien op groepsniveau en op individueel niveau, onder andere over de risico's voor het gezichtsvermogen, de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting bij de beeldschermwerkers. Deze analyse dient indien nodig aangevuld te worden door een bevraging van deze medewerkers om de werkomstandigheden en/of gezondheidsproblemen op te sporen. Indien uit de bevraging blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, worden de betrokken werknemers door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling. Daarna moet het Comité preventie en bescherming (indien aanwezig), alsook de beeldschermwerkers geïnformeerd worden over de resultaten van deze analyse en over de maatregelen die de werkgever plant te nemen.

 

Om u hierbij te ondersteunen organiseert Mediwet een workshop waarbij we u een tool aanbieden voor het uitvoeren van deze analyse. Deze workshop gaat door in Mediwet Gent op woensdag 14  juni 2017 van 13u30 tot 15u. Deze workshop gaat ook door op woensdag 11 oktober 2017 van 13u30 tot 15u in Mediwet Antwerpen. 

 

Doelgroep 

Voor preventieadviseurs en leidinggevenden die instaan voor het dynamisch risicobeheersingssysteem waaronder de uitvoering van de analyse van de beeldschermwerkposten, voor medewerkers die instaan voor de aankoop van bureaumateriaal.

Inhoud

In deze sessie zal aan bod komen:

-voorstelling en gebruik van tool (checklist) om de analyse van de beeldschermwerkposten uit te voeren

-wat is een goede zithouding en correcte opstelling van de beeldschermwerkpost

-aankoopnormen en aandachtspunten bij de aankoop van bureaumateriaal

Na deze sessie kan u aan de slag om in uw eigen onderneming de analyse van de beeldschermwerkposten op een goede manier uit te voeren.

 

Praktisch

Duur: 1,5u
Het minimum aantal deelnemers is 8.

Lees verder »
20
oktober 2017

Alcohol en drugs op de werkvloer

Inhoud
Alhoewel  ‘tournée minérale’ ondertussen verteerd is, blijft de kans bestaan dat één van uw medewerkers onder invloed naar het werk komt. Wij denken daarbij niet alleen aan alcohol, maar ook aan andere (il)legale genotsmiddelen. Op basis van cao 100 kennen alle bedrijven een beleidsverklaring hierrond. Binnen deze opleiding gaan we iets verder. Wij ondersteunen u graag naar een concreet stappenplan bij een vermoeden van misbruik. 

We staan stil bij verschillende soorten genotsmiddelen en hun gevolgen op het functioneren van medewerkers. We maken van de gelegenheid gebruik om specifieke sociale vaardigheden aan te reiken. U wil tenslotte gepast reageren wanneer u één van uw medewerkers moet aanspreken op zijn/haar gedrag.

Aan de hand van blauwdrukken zetten wij tijdens deze opleiding de stap naar een bedrijfseigen beleid rond alcohol- en middelen. KMO’s stappen na deze opleiding buiten met een concreet beleid, voor grotere ondernemingen wordt tijdens deze opleiding de basis gelegd om een beleid uit te werken in samenspraak met de diverse stakeholders binnen de organisatie.

Na deze opleiding beschikt u over de handvaten om gepast te reageren op (een vermoeden van) alcohol of druggebruik op het werk en dit gesteund door een bedrijfseigen stappenplan.


Wanneer
Vrijdag 20/10/2017 van 13u tot 16.30u in Sint-Niklaas (QC Stables), Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas. De opleiding gaat door vanaf 6 deelnemers. 

 

Prijs
306 euro


Praktisch
Online inschrijven kan onderaan.

Lees verder »
26
oktober 2017

VOLZET Open bijscholing EHBO ANTW 26/10/2017

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 26/10/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2016.

Lees verder »
26
oktober 2017

VOLZET Open bijscholing EHBO GENT 26/10/2017

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 26/10/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.


Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft. 

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen. 

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
  

Lees verder »
3
november 2017

Open bijscholing EHBO GENT 03/11/2017

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 03/11/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
  

Lees verder »
7
november 2017

Open opleiding EHBO GENT start 07/11/2017

Omschrijving

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 07/11,14/11,21/11,28/11 en 05/12/2017 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.

Inhoud

De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.

De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.

De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.

De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
 basisprincipes van eerste hulp;

* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;

* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;

* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;

* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;

* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.

Prijs:

€ 244.80* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
7
november 2017

Workshop risicoanalyse psychosociale aspecten

Inhoud
Het opzetten van een psychosociale risicoanalyse is niet altijd even vanzelfsprekend. Waar deze oefening vroeger in de schoot van de preventieadviseur psychosociale aspecten diende te gebeuren, kan u dit, wanneer de situatie niet complex is,  als werkgever of als preventieadviseur zelf uitvoeren. Blijft de vraag hoe u er mee aan de slag gaat. Zonder terug te vallen op vragenlijsten, statistieken en draaitabellen, bieden wij binnen deze workshop een handig instrument om al uw medewerkers te bevragen rond de 5 A’s: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Wij reiken u de nodige middelen aan om nadien kostenefficiënt en met weinig administratie aan de slag te gaan.


Wanneer 

Data en locatie:

  • Dinsdag 07/11 van 9.00u tot 10.30u in Antwerpen (Mediwet)
  • Dinsdag 14/11 van 9.00u tot 10.30u in Gent (Mediwet) - VOLZET
  • Donderdag 16/11 van 13.00u - 14.30u in Gent (Mediwet)

De infosessie gaat door vanaf 6 deelnemers.


Prijs:
Gratis (voor klanten van Mediwet) 

Lees verder »
9
november 2017

VOLZET Open opleiding EHBO ANTW start 09/11/2017

Omschrijving

 

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 09/11,16/11,23/11,30/11 en 07/12/2017 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.
Inhoud
De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.
De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.
De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.
Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.
De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:

 basisprincipes van eerste hulp;
* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;
* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;
* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;
* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.
Prijs:
€ 244.80* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
14
november 2017

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Antwerpen

Op dinsdag 14/11/2017 van 09.00u-13.00u organiseert Mediwet een intervisie voor vertrouwenspersonen in Antwerpen.


Omschrijving

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen. 

 

Inhoud

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).

 

Wanneer?

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

-          Donderdag 27/04/2017 van 12.30u - 16.30u in Gent

-          Donderdag 11/05/2017 van 9.00u - 13.00u in Antwerpen

-          Dinsdag 13/06/2017 van 9.00u - 13.00u in Antwerpen

-          Dinsdag 12/09/2017 van 09.00u - 13.00u in Antwerpen

-          Dinsdag 10/10/2017 van 09.00u - 13.00u in Gent

-          Dinsdag 14/11/2017 van 09.00u - 13.00u in Antwerpen

 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Lees verder »
14
november 2017

Workshop risicoanalyse psychosoc. aspecten-VOLZET

Inhoud
Het opzetten van een psychosociale risicoanalyse is niet altijd even vanzelfsprekend. Waar deze oefening vroeger in de schoot van de preventieadviseur psychosociale aspecten diende te gebeuren, kan u dit, wanneer de situatie niet complex is,  als werkgever of als preventieadviseur zelf uitvoeren. Blijft de vraag hoe u er mee aan de slag gaat. Zonder terug te vallen op vragenlijsten, statistieken en draaitabellen, bieden wij binnen deze workshop een handig instrument om al uw medewerkers te bevragen rond de 5 A’s: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Wij reiken u de nodige middelen aan om nadien kostenefficiënt en met weinig administratie aan de slag te gaan.

 

Wanneer

Data en locatie:

  • Dinsdag 07/11 van 9.00u tot 10.30u in Antwerpen (Mediwet)
  • Dinsdag 14/11 van 9.00u tot 10.30u in Gent (Mediwet) - VOLZET
  • Donderdag 16/11 van 13.00u tot 14.30u in Gent (Mediwet)

De infosessie gaat door vanaf 6 deelnemers.

 

Prijs
Gratis (voor klanten van Mediwet) 

Lees verder »
16
november 2017

Open bijscholing EHBO ANTW 16/11/2017

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 16/11/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving
Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.
Inhoud
Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.
Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.
Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.
Praktisch
Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.
Prijs
€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.

Lees verder »
16
november 2017

Workshop risicoanalyse psychosociale aspecten

Inhoud

Het opzetten van een psychosociale risicoanalyse is niet altijd even vanzelfsprekend. Waar deze oefening vroeger in de schoot van de preventieadviseur psychosociale aspecten diende te gebeuren, kan u dit, wanneer de situatie niet complex is,  als werkgever of als preventieadviseur zelf uitvoeren. Blijft de vraag hoe u er mee aan de slag gaat. Zonder terug te vallen op vragenlijsten, statistieken en draaitabellen, bieden wij binnen deze workshop een handig instrument om al uw medewerkers te bevragen rond de 5 A’s: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Wij reiken u de nodige middelen aan om nadien kostenefficiënt en met weinig administratie aan de slag te gaan.


Wanneer

Data en locatie:

  • Dinsdag 07/11 van 9.00u tot 10.30u in Antwerpen (Mediwet)
  • Dinsdag 14/11 van 9.00u tot 10.30u in Gent (Mediwet) - VOLZET
  • Donderdag 16/11 van 13.00u tot 14.30u in Gent (Mediwet)

De infosessie gaat door vanaf 6 deelnemers.

 

Prijs
Gratis (voor klanten van Mediwet) 


Lees verder »
23
november 2017

Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk

Inhoud
Het opzetten van een verzuim- en re-integratiebeleid vergt een aanpak op drie niveaus: preventief, verzuimdrempel-verhogend, terugkeerdrempel-verlagend. Binnen elk van deze niveaus, helpen we u in deze opleiding graag op weg. We werken richting een concreet verzuimbeleid en –protocol waarover tot consensus kan gekomen worden bij de diverse betrokken partijen binnen uw organisatie (HR, vakorganisaties, leden van het CPBW, hiërarchische lijn, arbeidsgeneesheer,…). 

Naast het uitwerken van een beleid staan we ook stil bij hoe u als leidinggevende/preventieadviseur/HR-manager in de praktijk omgaat met langdurig zieke medewerkers. We werken naar een aanpak volgens fase van afwezigheid: voorafgaand aan de afwezigheid, melding van afwezigheid, tijdens de afwezigheid,… en staan stil bij concrete handvaten en gesprekstechnieken die ondersteunend kunnen werken in elk van deze fasen.


Wanneer
Donderdag 23/11/2017 van 09u tot 16.30u in Sint-Niklaas (QC Stables), Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas. Deze opleiding gaat door vanaf 6 deelnemers.


Prijs
153 euro


Praktisch
Online inschrijven kan onderaan.

Lees verder »
24
november 2017

Open bijscholing EHBO GENT 24/11/2017

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 24/11/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
  

Lees verder »
5
december 2017

Workshop 'De risico's van voeding'

Wetgeving

 

Het verplicht gezondheidstoezicht voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding is opgeheven sinds 1/01/2016. Met andere woorden, zij moeten niet meer op jaarlijks gezondheidstoezicht komen bij de arbeidsgeneesheer als ze enkel het risico van voeding hebben.

In plaats daarvan moet de werkgever voor deze werknemers minstens om de 5 jaar een risicoanalyse uitvoeren over het welzijn op het werk en moeten er verplichte opleidingen inzake deze risico’s voorzien worden. De nadruk ligt hierbij op de risico’s van de voeding voor de werknemers zelf (bv. contact met allergenen), niet op de voedselveiligheid en HACCP.

OPGELET! Er verandert niets aan het medisch attest vereist voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit attest is drie jaar geldig en wordt door een arts afgeleverd maar dit behoort niet tot de wettelijk verplichte taak van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Inhoud 


Om u hierbij te ondersteunen organiseert Mediwet een workshop waarbij we u een tool (checklist) aanbieden en toelichten om zelf de risicoanalyse te kunnen uitwerken, wat de inhoud van een gepaste opleiding kan zijn en hoe Mediwet u bij dit alles verder kan ondersteunen.


Wanneer


U kan deze workshop volgen op dinsdag 05/12/2017 tussen 13.30u en 15.00u in Mediwet Gent, Opvoedingstraat 143, 9000 Gent. De infosessie gaat door vanaf 6 werknemers.


Prijs


Gratis voor klanten.

Lees verder »
13
december 2017

Open bijscholing EHBO ANTW 13/12/2017

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 13/12/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.

Lees verder »
13
december 2017

VOLZET Open bijscholing EHBO GENT 13/12/2017

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 13/12/2017 van 8u30 tot 12u30. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
  

Lees verder »
21
december 2017

Open bijscholing EHBO GENT 21/12/2017

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 21/12/2017 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft. 

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen. 

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2017.
  

Lees verder »
22
januari 2018

Basisopleiding preventieadviseur niv. 3 - Gent

Opleiding gericht naar: 
Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen naar de Wet Welzijn te kunnen volbrengen. 

Programma:

Dag 1: welzijnswetgeving, organisatorische structuren, Mediprev

Dag 2: DRBS, risicoanalyse, EDPBW, jaarverslag

Dag 3: gezondheidstoezicht, onthaal, bijzondere werknemerscategorieën, EHBO, biologische agentia, asbest 

Dag 4: arbeidsongevallen, CBM en PBM

Dag 5: arbeidsmiddelen, intern transport en veilig werken op hoogte 

Dag 6: chemische agentia 

Dag 7: omgevingsfactoren: geluid, trillingen, verlichting en klimaat

Dag 8: elektriciteit, brandpreventie en brandbeveiliging 

Dag 9: psychosociale aspecten

Dag 10: ergonomie

Data en tijdstippen:  
22/01 - 29/01 - 05/02 - 19/02 - 26/02
05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 16/04 - 23/04 (examen)

Telkens van 13 tot 17u.

Examen:
Als examen voor deze basisopleiding moet iedere deelnemer een risico-evaluatie uitvoeren van een zelfgekozen werkpost in het bedrijf (alle welzijnsdomeinen moeten hieraan te pas komen!). Elke deelnemer stelt zijn/haar opdracht voor aan de groep. Nadien is er de gelegenheid tot vragen en een groepsdiscussie. 

Aanwezigheid:
Aanwezigheid van de deelnemers bij de lessen is vereist om aan het examen deel te kunnen nemen en het attest te ontvangen.

Prijs: 

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille. Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes tijdens de pauze.
De prijs bedraagt 841,5€. Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd dus rekening met een mogelijke indexering in 2018.


Inschrijven
Inschrijven kan tot 8 januari 2018. Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.

Lees verder »
2
februari 2018

Open opleiding EHBO GENT start 02/02/2018

Omschrijving

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 02/02,09/02,16/02,23/02 en 02/03/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.

Inhoud

De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.

De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.

De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.

De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
 basisprincipes van eerste hulp;

* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;

* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;

* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;

* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;

* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.

Prijs:

€ 244.80* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
8
maart 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 08/03/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 08/03/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
23
april 2018

Open opleiding EHBO GENT start 23/04/2018

Omschrijving

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 23/04,07/05,14/05,22/05 en 28/05/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.

Inhoud

De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.

De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.

De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.

De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
 basisprincipes van eerste hulp;

* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;

* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;

* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;

* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;

* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.

Prijs:

€ 244.80* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
25
april 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 25/04/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 25/04/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
2
mei 2018

Open opleiding EHBO ANTW start 02/05/2018

Omschrijving

 

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 02/05,09/05,16/05,23/05 en 30/05/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.
Inhoud
De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.
De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.
De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.
Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.
De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:

 basisprincipes van eerste hulp;
* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;
* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;
* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;
* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.
Prijs:
€ 244.80* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.
Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
17
mei 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 17/05/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 17/05/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
8
juni 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 08/06/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 08/06/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
5
september 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 05/09/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 05/09/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
26
oktober 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 26/10/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 26/10/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
7
november 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 07/11/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 07/11/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
15
november 2018

Open opleiding EHBO ANTW start 15/11/2018

Omschrijving

 

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 15/11,22/11,29/11,13/12 en 20/12/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.
Inhoud
De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.
De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.
De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.
Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.
De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:

 basisprincipes van eerste hulp;
* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;
* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;
* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;
* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.
Prijs:
€ 244.80* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.
Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
12
december 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 12/12/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 12/12/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 70.38* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »

Zoeken op Mediwet