Welkom bij Mediwet.

Uw activiteitenverslag is beschikbaar op het extranet


Het activiteitenverslag van de externe preventiedienst is een bijlage die bij het jaarverslag van de interne preventiedienst gestoken dient te worden ... lees verder

KB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (28/10/2016, BS 24/11/2016)


Het doel van dit KB, dat op 1 december 2016 in werking treedt voor aanvragen van re-integratietrajecten door de adviserende geneesheren van de mutualiteiten, is langdurige zieken te ondersteunen en ... lees verder

Nieuwe opleiding stralingsbescherming voor werknemers


Op 20 februari 2017 en 24 oktober 2017 organiseert de SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology een opleiding stralingsbescherming voor werknemers (conform Artikel 25 ARBIS) in het ... lees verder

Wijziging in regels rond verlichting en verluchting


Op 24 april 2016 treedt er een Koninklijk Besluit (KB) in werking dat een aantal bepalingen rond verlichting en luchtverversing wijzigt in het KB arbeidsplaatsen (2012) ... lees verder

Invulformulier jaarverslag interne dienst beschikbaar op website overheid


Elke werkgever dient het ingevulde model van jaarverslag, ondertekend door hemzelf en door het hoofd van de preventiedienst, vóór 1 april 2016 over te maken aan de inspectiedienst(en) ... lees verder

Meer...

Zoeken op Mediwet