Welkom bij Mediwet.

ESF steun opleidingen in ondernemingen


Mediwet heeft het plan opgesteld om haar huidig vast dienstenmodel te transformeren naar een meer flexibel dienstenmodel als gevolg van recente wetswijzigingen ... lees verder

Regionale inspectiecampagne in de sector van het ziekenvervoer (dringend en niet-dringend): augustus – oktober 2017


De regionale directies Antwerpen en Limburg/Vlaams-Brabant van Toezicht Welzijn op het Werk voeren een inspectiecampagne in de sector van het dringend én het niet-dringend ziekenvervoer ... lees verder

Nieuwe CODEX over welzijn op het werk


Op  2 juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wettekst CODEX over het welzijn op het werk. Dit wetboek treedt in werking op 12 juni 2017 ... lees verder

KB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (28/10/2016, BS 24/11/2016)


Het doel van dit KB, dat op 1 december 2016 in werking treedt voor aanvragen van re-integratietrajecten door de adviserende geneesheren van de mutualiteiten, is langdurige zieken te ondersteunen en ... lees verder

Nieuwe opleiding stralingsbescherming voor werknemers


Op 20 februari 2017 en 24 oktober 2017 organiseert de SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology een opleiding stralingsbescherming voor werknemers (conform Artikel 25 ARBIS) in het ... lees verder

Meer...

Zoeken op Mediwet