Welkom bij Mediwet.

Wijziging in regels rond verlichting en verluchting


Op 24 april 2016 treedt er een Koninklijk Besluit (KB) in werking dat een aantal bepalingen rond verlichting en luchtverversing wijzigt in het KB arbeidsplaatsen (2012) ... lees verder

Korte handleiding Extranet


Beste klant,   Via volgende link kan u de korte handleiding van het extranet rechtstreeks raadplegen.   Bij vragen kan u contact opnemen via info@mediwet ... lees verder

Uw activiteitenverslag is beschikbaar op het extranet


Het activiteitenverslag van de externe preventiedienst is een bijlage die bij het jaarverslag van de interne preventiedienst gestoken dient te worden ... lees verder

22ste dag van de preventieadviseur: presentaties


Op maandagnamiddag 15 februari 2016 (Antwerpen) en donderdagnamiddag 18 februari 2016 (Gent) organiseerde Mediwet haar 22ste dag van de preventieadviseur. Op deze contactdag kwamen o.a ... lees verder

Invulformulier jaarverslag interne dienst beschikbaar op website overheid


Elke werkgever dient het ingevulde model van jaarverslag, ondertekend door hemzelf en door het hoofd van de preventiedienst, vóór 1 april 2016 over te maken aan de inspectiedienst(en) ... lees verder

Meer...

Zoeken op Mediwet