Verplichte functies

Lees hieronder meer over wie op gezondheidsbeoordeling dient te komen.

Ontdek onze opleidingen

Wie komt in aanmerking voor het medisch toezicht?

Wie komt in aanmerking voor het medisch toezicht?

Voor de volgende 4 categorieën werknemers is medisch toezicht verplicht:

1. Veiligheidsfunctie

Elke werkpost waar volgende arbeidsmiddelen gebruikt of bestuurd worden: motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen, machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten of een werkpost waar dienstwapens worden gedragen, en voor zover het gebruik van deze arbeidsmiddelen de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar brengen.

Bijvoorbeeld: heftruckchauffeur, bestuurder of bedienaar van een hijstoestel

2. Functie met verhoogde waakzaamheid

Een functie met verhoogde waakzaamheid is een werkpost die bestaat uit een permanent toezicht op de werking van een installatie, waar een gebrek aan waakzaamheid de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers in gevaar zou kunnen brengen.

Het begrip 'functie met verhoogde waakzaamheid' speelt een belangrijke rol in het gezondheidstoezicht op de werknemers. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat een werknemer een functie met verhoogde waakzaamheid uitoefent, is de werkgever verplicht gezondheidstoezicht uit te voeren.

Bijvoorbeeld: controlekamer chemische installaties, operator automatische installaties

3. Activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van:

  • Een identificeerbaar risico voor de gezondheid van de werknemer, te wijten aan de blootstelling aan een fysisch, biologisch of chemisch agens. Bijvoorbeeld: lawaai, trillingen, ioniserende straling, kankerverwekkende stoffen, infectieziekten, chemicaliën.
  • Een verband tussen de blootstelling aan een belasting van ergonomische aard of die verbonden is aan de zwaarte van het werk of aan een monotoon en tempo-gebonden werk en een identificeerbaar risico op een fysieke of mentale werkbelasting. Bijvoorbeeld: manueel hanteren van lasten.
  • Een verband tussen de activiteit en een identificeerbaar risico voor psychosociale belasting van de werknemer.

4. Andere onderworpenen

Een aantal andere categorieën die onderworpen zijn aan het medisch toezicht zijn reeds opgenomen in andere delen van de Codex, zoals jongeren, zwangeren of tijdens borstvoeding, mindervaliden, uitzendkrachten,…