Rol arbeidsarts

Lees hieronder meer over het doel en de functie van de arbeidsarts.

Ontdek onze opleidingen

Rol van de arbeidsarts

Rol van de arbeidsarts

De preventieadviseur-arbeidsarts is geen behandelend arts, controlearts, adviserend arts van de mutualiteit, gezondheidsinspecteur of arts-arbeidsinspecteur.

De taken zijn voornamelijk preventief te noemen, vandaar ook preventieadviseur-arbeidsarts.

De preventieadviseur-arbeidsarts is gespecialiseerd in de arbeidsgeneeskunde en is dus de link tussen gezondheid en werk. De arbeidsarts ijvert voor de compatibiliteit tussen de fysieke en mentale arbeidsvereisten op de werkplek en de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

Hij werkt in een multidisciplinair team met bedrijfsverpleegkundigen, veiligheidsingenieurs, ergonomen, arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, …

De best gekende taak van de arbeidsarts is het gezondheidstoezicht, het medisch contact met de werknemers. Hij/zij adviseert om de gezondheid en het welzijn van werknemers te vrijwaren en te bevorderen.

Daarnaast voert hij/zij volgende taken uit:

  • geeft advies ter voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • assisteert bij het organiseren van de Eerste Hulp;
  • zorgt dat werknemers gevaccineerd worden (tetanus, hepatitis A en B, influenza);
  • bezoekt op regelmatige basis de werkplek. Zo houdt hij contact met de werknemers, leidinggevenden, HRM en directie en kent hij de werkelijke arbeidsomstandigheden;
  • doet aanbevelingen om de werkpost aan te passen;
  • en neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.