Tuberculose

Tuberculose of kortweg TBC is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis, die de longen en soms ook andere organen aantast (nieren, hersenen, huid, lymfeklieren,…). Lees hieronder meer over het ziektebeeld en de Mantouxtest.

Ontdek onze opleidingen

Tuberculose Mantouxtest

Tuberculose Mantouxtest
Ziektebeeld

Tuberculose is een infectieziekte veroorzaakt door een bacil en overgedragen via de lucht. De tijd tussen infectie en eerste ziekteverschijnselen varieert van 8 weken tot veel langer. Het is immers zo dat maar  10-15 % van de besmette personen de ziekte ontwikkelt gedurende het leven: een actieve tuberculose. Bij de andere personen blijft de bacterie latent aanwezig in het lichaam, maar is men niet ziek of wordt men het ook nooit. De besmetting met de bacil gebeurt door kleine druppeltjes die de bacteriën bevatten en worden ingeademd. Deze ontstaan bij hoesten, niezen, lachen of zingen. De ziekteverschijnselen zijn meestal weinig typisch, vermoeidheid, lusteloosheid, vermagering en nachtelijk zweten. Bij longtuberculose bestaat meestal een aanhoudende hoest met ophoesten van slijm, nachtelijk zweten en afname in gewicht. Een zieke is besmettelijk als bij onderzoek van de fluimen de bacteriën aangetoond worden, de zogenaamde “open tuberculose”. De ziekte kan volledig genezen worden met specifieke antibiotica, de tuberculostatica, die gedurende een langere periode dienen ingenomen te worden. Er bestaat een BCG-vaccin dat een levende maar verzwakte stam bevat (Bacille Calmette Guérin). De bescherming met het vaccin is evenwel onvolledig en wordt in België niet toegepast voor binnenlands gebruik.

Mantouxtest – Tuberculine Intradermotest

De tuberculinetest volgens de Mantoux-methode is een test die aantoont of een persoon in contact gekomen is met een tuberculosepatiënt en erdoor besmet is geraakt. Het is een test die in de preventief kan aangewend worden zoals in de arbeidsgeneeskunde bij werknemers met een arbeidsrisico maar ook na een contact met een tuberculosepatiënt om te bepalen of de bacterie overgedragen werd. Bij deze test wordt een heel kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) in de huid van de voorarm ingespoten. Twee tot vijf dagen na het zetten van de test, dient het resultaat geëvalueerd te worden. Deze test is niet gevaarlijk, ook niet voor jonge kinderen of zwangere vrouwen.

Het resultaat is negatief  als er bij aflezing geen duidelijke reactie zichtbaar of voelbaar is. Een rode, niet verheven en niet voelbare uitslag mag ook als een negatieve test aanzien worden.
Een negatieve test betekent dat u niet in contact bent gekomen met de tuberculose bacterie.

Het resultaat is positief  als er een duidelijke verhevenheid en/of verharding aanwezig is. Dit betekent dat er in het verleden mogelijks contact geweest is met iemand die tuberculose had. In dit geval is een evaluatie bij een arts nodig.