Jobstudenten

Honderdduizenden studenten werken tijdens de vakantie, maar ook tijdens het schooljaar. Elk jaar worden een abnormaal hoog aantal jobstudenten slachtoffer van een arbeidsongeval.

In de Codex, Boek X, Titel 3: Jongeren op het Werk, wordt beschreven welke stappen de werkgever dient te nemen.

Ontdek onze opleidingen

Jobstudenten

Jobstudenten

De werkgever is verplicht een specifieke risicoanalyse uit te voeren voor jobstudenten, die rekening houdt met de veiligheid, gezondheid en het welzijn, maar ook met mogelijkheden, de zwakheden, het gebrek aan ervaring en de kwetsbaarheid van de jongere.

De werkgever dient bij aanvang van de job voor voldoende informatie, aangepaste begeleiding & opleiding te voorzien. Zorg dat er specifiek aandacht uitgaat naar het onthaal van jobstudenten (bv. onthaalbrochure, meter/peterschap, checklist, …).  Zo moet er o.a. uitleg gegeven worden over de eerste hulp, de brandbestrijding, de evacuatie, de risico’s verbonden aan de werkpost en de preventiemaatregelen.

De werkgever zorgt voor aangepaste werkkledij en ook het onderhoud ervan. Ook individuele beschermingsmiddelen zoals handschoenen, ademhalingsmaskers, beschermingsbrillen en helmen, veiligheidsschoeisel en gehoorbescherming.

De werkgever zorgt voor passend en specifiek gezondheidstoezicht bij:

  • tewerkstelling van minderjarigen (< 18 jaar)
  • nachtwerk
  • indien uit de risicoanalyse blijkt dat de jobstudent een specifiek risico loopt.

De wetgever verbiedt om jobstudenten gevaarlijk werk te laten uitvoeren. Dit gaat om werk dat:

  • jongeren objectief gezien lichamelijk of psychisch niet aankunnen
  • waardoor ze worden blootgesteld aan welbepaalde biologische of chemische stoffen (bv. kankerverwekkende stoffen)
  • met blootstelling aan ioniserende straling
  • met blootstelling aan extreme temperaturen, trillingen of lawaai
  • met risico voor ongevallen.

Een jobstudent mag nooit een heftruck besturen. Voor niet-stapelende transportwerktuigen zoals elektrische transpalletten met meelopende bestuurder en platformtrucks met meerijdende bestuurder, zijn er specifieke voorwaarden: de minimale leeftijd van de bestuurder, de maximumsnelheid, geringe hefhoogte (hoogte die juist voldoende is om deze last vrij te kunnen vervoeren), en bij loslaten keert het bedieningsorgaan naar de neutrale stand en komt de rem in werking.

Al deze maatregelen zouden moeten bijdragen om het aantal arbeidsongevallen bij de jobstudenten te doen dalen.

Meer weten: raadpleeg werk.belgie.be en preventie en interim.