Vakbekwaamheid (code 95)

Kom hieronder meer te weten over de vakbekwaamheid.

Ontdek onze opleidingen

Wat houdt de vakbekwaamheid precies in?

Wat houdt de vakbekwaamheid precies in?

De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs dat verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Deze bekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de ‘code 95’ bij de betrokken categorieën.

De vakbekwaamheid kan worden behaald:

  • Hetzij tegelijkertijd met het rijbewijs, via een gecombineerd examen;
  • Hetzij na het rijbewijs, via een initieel basiskwalificatie-examen.

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar. Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen, moeten een permanente opleiding volgen onder de vorm van modules en voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum.

De permanente opleiding kan worden gevolgd in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder verblijft.

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

  • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u;
  • voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan;
  • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld;
  • voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten;
  • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
  • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

Kom meer te weten over vakbekwaamheid op de website van belgium.be